Krajowe

Babul WiktorZ głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tym, że 24 stycznia 2021 roku zmarł, w wieku 97 lat, nasz były pracownik, wybitny specjalista w zakresie technologii wybuchowych, prof. Wiktor Babul.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia profesor był kierownikiem katedry w WAT zajmującej się zastosowaniami technologii wybuchowych. W tym czasie pracował także w IFPiLM, współdziałając z zespołem naukowców i technologów w zakresie przygotowania i zastosowania specjalnych układów wybuchowych do generacji i kompresji plazmy o parametrach termojądrowych. Była to oryginalna koncepcja prof. Sylwestra Kaliskiego, alternatywna do metod generacji takiej plazmy w układach z magnetycznym utrzymaniem plazmy i w układach, w których lasery wielkiej mocy generują plazmę termojądrową. Przy współpracy z prof. Babulem opracowano w Instytucie różne warianty układów wykorzystujących materiały wybuchowe do badań plazmowych. W kilku przypadkach uzyskano oryginalne wyniki wysoko ocenione przez międzynarodowe środowisko naukowe. Prace te zostały wstrzymane po śmierci prof. Kaliskiego w 1978 roku.

Prof. Wiktor Babul współpracował także z zespołem pracowników IFPiLM zajmujących się rozwojem i zastosowaniami metod wybuchowych w budownictwie (np. do wyburzeń) i w technologiach materiałowych (np. do modyfikacji struktur metalowych). Do realizacji takich zastosowań opracowano wiele oryginalnych rozwiązań technicznych wykorzystywanych również w zleceniach komercyjnych.

Profesor wyróżniał się dużym zasobem wiedzy dotyczącym technologii wybuchowych i doświadczeniem w ich praktycznym stosowaniu w różnych dziedzinach. Był on nie tylko uznanym uczonym chętnie współpracującym z młodszymi naukowcami, ale także ciepłym człowiekiem chętnym do rozmów na różne tematy, nie tylko dotyczące rozwoju i zastosowań technologii wybuchowych.

Takim Go zapamiętamy.

Zdjęcie: Archiwum prywatne