Oferta staży w ITER

ITER Organization, realizująca projekt budowy eksperymentalnego reaktora fuzji termojądrowej, proponuje możliwość płatnych praktyk dla studentów na każdym poziomie kształcenia (tj. studia licencjackie, magisterskie lub doktoranckie).

Staże trwają do sześciu miesięcy z możliwością przedłużenia do jednego roku (w zależności od kategorii stażu).

Oferowana jest szeroka gamę tematów staży. Informacje dotyczące programu praktyk w ITER przedstawione są w broszurze Welcome Booklet for Interns.

Otwarcie kampanii stażowej 2024 przewidziane jest w połowie lutego 2024 roku. Informacje dostępne będa na stonie https://www.iter.org/jobs/internships.

 

Oferta staży w Fusion for Energy

Program staży Fusion for Energy (F4E) promuje szkolenia w dziedzinie syntezy jądrowej w obszarach technicznych i wsparcia. Celem jest umożliwienie absolwentom uczelni wyższych wniesienia wkładu w prace F4E i zdobycia doświadczenia zawodowego z pierwszej ręki.

Fusion for Energy jest organizacją odpowiedzialną za wkład Europy w ITER - największe na świecie partnerstwo naukowe, którego celem jest wykazanie, że synteza termojądrowa jest realnym i zrównoważonym źródłem przyszłej energii na świecie.

Zaproszenie do składania wniosków w sprawie staży F4E 2024/25 zostanie ogłoszone w pierwszej połowie 2024 r. na stronie F4E

Początek strony