1. Kudowa Zdrój

Letnia Szkoła Fizyki Plazmy w Kudowie-Zdroju

Organizowana co dwa lata przez Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Szkoła przeznaczona jest dla młodych naukowców z całego świata i dotyczy badań nad energią fuzji jądrowej, eksperymentów plazmowych, diagnostyki plazmy i technologii fuzji.  Uczestnicy nie muszą mieć żadnego wstępnego przygotowania z fizyki plazmy. Podczas specjalnych sesji uczestnicy przedstawiają wyniki swoich prac badawczych w krótkich wystąpieniach (20-30 minut).

Kolejna edycja szkoły odbędzie się 2024 roku w Kudowie-Zdrój.

Więcej informacji o szkole można uzyskać na stronie: kudowaschool.ipplm.pl

 1. Carolus Magnus Summer School on Plasma Physics

Carolus Magnus Summer School on Plasma and Fusion Energy Physics

Szkoła trwa 2 tygodnie i jest organizowana przez Stowarzyszenie "Trilateral Euregio Cluster" (TEC), w skład którego wchodzą takie instytuty jak The Institute for Energy Research/ Plasma Physics at Research Centre Jülich, the FOM-Institute for Plasma Physics Rijnhuizen oraz the Laboratory for Plasma Physics of the ERM/KMS Brussels.
Szkoła Carolus Magnus Summer School jest poświęcona teoretycznym i doświadczalnym aspektom plazmy wysokotemperaturowej. Co roku jest wybierany jeden dział z fizyki lub technologii plazmy do dokładniejszego opracowania. 

Letnia Szkoła Carolus Magnus jest głównie dedykowana dla doktorantów, jak również dla studentów, którzy staną się doktorantami zaraz po zakończeniu kursu. W szkole bierze udział około 50-60 studentów z całego świata. Wykłady prowadzi około 30 wykładowców, w większości pracownicy TEC.

Carolus Magnus Summer School odbywa się co 2 lata. 

Więcej informacji: Carolus Magnus Summer School on Plasma Physics

 1. Culham Plasma Physics Summer School

Culham Plasma Physics Summer School

Coroczna Szkoła Letnia trwa 2 tygodnie i jest prowadzona w Culham koło Oksfordu przez Culham Science Centre, macierzysty ośrodek Euratom/UKAEA Fusion Association. Uczestnicy nie muszą mieć żadnego wstępnego przygotowania z fizyki plazmy. Uczestnikami są studenci 50 krajów. Średnio około dwie trzecie pochodzi spoza Wielkiej Brytanii. Wykładowcami są pracownicy wiodących instytutów fuzyjnych, astrofizyki i badań kosmicznych z Wielkiej Brytanii oraz z całej Europy.

60. edycja tej szkoły zaplanowana jest na 17 -27 lipca 2023 r.

Więcej informacji: Culham Plasma Physics Summer School

 

 1. Summer School on Plasma Physics in Kiten, Bulgaria

Summer School on Plasma Physics in Kiten, Bulgaria

Organizowana przez Uniwersytet w Sofii, tygodniowa Szkoła Letnia z fizyki plazmy odbywa się co dwa lata. Tematyka obejmuje podstawy fizyki plazmy, fizyki i technologii materiałowej, badań fuzyjnych: modelowania i diagnostyki oraz technologii urządzeń fuzyjnych. Uczestnicy nie muszą mieć żadnego wstępnego przygotowania z fizyki plazmy.   

Ostatnia edycja odbyła się w dniach 4-10 czerwca 2022 roku.

Więcej informacji: Summer School on Plasma Physics in Kiten, Bulgaria

 

 1. Karlsruhe International School on Fusion Technologies

Karlsruhe International School on Fusion Technologies

Dwutygodniowa szkoła organizowana corocznie od 2007 roku przez KIT (Karlsruhe Institute of Technology). W roku 2018 miała miejsce jużpo raz dwunasty. Program szkoły przewiduje wykłady, warsztaty oraz ćwiczenia laboratoryjne. Tematyka obejmuje przegląd i omówienie technologii urządzeń fuzyjnych. Najbardziej polecana dla inżynierów pracujących przy eksperymentach plazmowych.  

Wśród społeczności fuzyjnej jest uważana za najbardziej zaawansowaną szkołę letnią. Wskazane jest aby uczestnik tej szkoły odbył przeszkolenie wcześniej w innej europejskiej szkole z fuzji nie wymagającej żadnej wstępnej wiedzy z fizyki plazmy.   

Kolejna edycja Karlsruhe International School on Fusion Technologies odbędzie się w dniach 8 - 12 maja 2023 roku.

Więcej informacji: Karlsruhe International School on Fusion Technologies

 

 1. IPP Summer University on Plasma Physics and Fusion Research

IPP Summer School on Plasma Physics and Fusion Research  

Tygodniowa szkoła odbywa się corocznie w Max-Planck Institute for  Plasma Physics (IPP) w Greifswald w Niemczech. Letni Uniwersytet obejmuje fizykę plazmy ze szczególnym naciskiem  na fuzję jądrową. Główne omawiane działy:

 • Podstawy fizyki plazmy i fuzji  jądrowej
 • Kinetyczny i  magnetyczno-hydrodynamiczny opis plazmy
 • Podstawy teoretyczne i  doświadczalne tokamaka i stelaratora
 • Systemy grzewcze i diagnostyka urządzeń fuzyjnych
 • Oddziaływanie ze ścianą komory, badania materiałowe
 • Fuzja a bezpieczeństwo i ochrona środowiska
 • Fuzja inercyjna
 • Plazma w kosmosie
 • ITER i następny krok do elektrowni  plazmowej

Kolejna edycja tej Szkoły Letniej odbyła się we wrześniu 2022 roku.

Więcej informacji: IPP Summer University on Plasma Physics and Fusion Research

 

 1. SUMTRAIC (Prague, Czech Republic)

SUMTRAIC - International Summer Training Course on Experimental Plasma Physics

SUMTRAIC jest eksperymentalną letnią szkołą fizyki plazmy (SUMmer TRAIning Course) organizowaną corocznie w Instytucie Fizyki Plazmy Czeskiej Akademii Nauk w Pradze (IPP CAS).

Głównym punktem programu szkoły jest bezpośrednie zaangażowanie uczestników w przetwarzanie i analizę danych eksperymentalnych z tokamaka COMPASS lub nawet udział w eksperymentach. COMPASS jest jednym z wiodących urządzeń wśród mniejszych tokamaków na świecie, z programem eksperymentalnym skupionym na oddziaływaniu plazma-ściana, fizyce plazmy brzegowej, trybie H i elektronach rozbiegowych.

W roku 2022 odbyła się 18. edycja Szkoły. Kolejna planowana jest na 4 kwartał 2023 roku

Więcej informacji: SUMTRAIC, International Summer Training Course on Experimental Plasma Physics

Początek strony