I/ Studia magisterskie:

1. Erasmus Mundus

European Master In Nuclear Fusion Science and Engineering Physics (FUSION-EP)

Erasmus Mundus Master Courses to czterosemestralne studia w dwóch różnych uniwersytetach w dwóch krajach, zakończone dyplomem łączonym z tych uniwersytetów. Dwa pierwsze semestry w uniwersytecie A, a trzeci i czwarty semestr w uniwersytecie B. Celem programu jest zapewnienie wysokospecjalistycznej edukacji w dziedzinie fizyki inżynierskiej nastawionej przede wszystkim na badania w zakresie fuzji jądrowej.

Uniwersytety biorące udział w projekcie: Universiteit Gent, Belgium (jako Koordynator); Université de Lorraine, Nancy, France; Universidad Complutense de Madrid, Spain; Universidad Carlos III de Madrid, Spain; Universität Stuttgart, Germany.

Ogólny program studiów podzielony został na 3 obszary: fizyka plazmy, komputerowe metody fizyki, technologie plazmowe.

Więcej informacji na stronie www.em-master-fusion.org


2. Universities in France

French Master track Fusion

Dwuletni program studiów prowadzony przez państwowe i prywatne instytuty naukowe we Francji usytuowane w czterech geograficznych rejonach Francji: Ile de France (4), Bordeaux (2), Nancy (2), Marseille (4).

I semestr studiów dla wszystkich studentów jest jednolity, w którym uczą się podstaw fizyki plazmy, a także poznają naukowe i techniczne aspekty fuzji. Począwszy od II semestru do końca IV semestru kształcenie odbywa się w jednej z trzech kategorii: a/ magnetyczne utrzymanie plazmy (MCF); b/ inercyjne utrzymanie plazmy (ICF); c/ fizyka i technologia fuzji (PCF)

Więcej informacji o programie na stronie: www.sciences-fusion.fr

3. Eindhoven University (Netherlands)

Master of Science programme ‘Science and Technology of Nuclear Fusion’

Jest to dwuletni program studiów magisterskich w Technical University w Eindhoven w Holandii. Po ukończeniu tych studiów absolwent otrzymuje tytuł 'Master of Science and Technology of Nuclear Fusion'. Dla ambitnych studentów uniwersytet umożliwia uzyskanie ‘podwójnego dyplomu'.

Więcej informacji na stronie: www.tue.nl

4. 
York University (United Kingdom)

York University Fusion Master (1 rok)

Uniwersytet w Yorku proponuje 12-miesięczny program studiów magisterskich. Kształcenie skoncentrowane jest w dwóch głównych dziedzinach: magnetyczne utrzymanie plazmy (MCF) i inercyjne utrzymanie plazmy (ICF).

Więcej informacji na stronie: www.york.ac.uk

5. University of Rome (Italy)

2nd Level Master course in Fusion Energy Science and Engineering

Studia magisterskie II stopnia z Fuzji Jądrowej i Inżynierii na Uniwersytecie w Rzymie. Program studiów magisterskich podzielony został na trzy części: 440 godzin, czyli 5 miesięcy, wykładów dydaktycznych; 4 miesiące praktyk w laboratoriach we Włoszech bądź za granicą; przygotowanie pracy magisterskiej i egzaminy końcowe.

Więcej informacji na stronie: masterfusioneregy.com

6. Czech University Prague/IPP in Prague (Czech Republic)

Master course in Physics and Technology of Thermonuclear Fusion (PTTF) 

Dwuletnie inżynierskie studia magisterskie z Fizyki i Technologii Syntezy Termojądrowej na Uniwersytecie w Pradze. Kurs studiów magisterskich składa się z trzech części: teorytycznej, fizyki eksperymentalnej i technologii syntezy jądrowej. W programie studiów przewidziane są specjalistyczne zajęcia laboratoryjne podczas których realizowane będą indywidualne projekty studentów. Wyniki uzyskane w trakcie tych projektów mogą być opublikowane w czasopismach naukowych. Dodatkowo, studenci będą mieli okazję pracować na tokamaku Golem, który od niedawna znajduje się na uczelni.

Więcej informacji na stronie: physics.fjfi.cvut.cz

II/ Studia doktoranckie:


1. Universities of York, Durham, Liverpool and Manchester

UK Fusion Doctoral Training Network (Universities of York, Durham, Liverpool and Manchester)

Program jest realizowany przy współpracy uniwersytetów i instytutów naukowych w Wielkiej Brytanii, prowadzących badania w dziedzinie fuzji jądrowej. Tematyka obejmuje następujące dziedziny związane z fuzją jądrową: nauka o materiałach, fizyka plazmy, fizyka jądrowa, technologia, fizyka laserów itp. Studenci uczestniczą w eksperymentach związanych z tokamakami MAST i JET w Culham w Oxfordshire, w Rutherford Appleton Laboratory w dziale Central Laser Facility oraz w laboratoriach wyposażonych w najnowocześniejsze urządzenia komputerowe. 

Więcej informacji na stronie: www.york.ac.uk


2. Erasmus Mundus Doctoral College

European Doctoral College in Nuclear Fusion Science and Engineering

Trzyletni program studiów doktoranckich z fuzji jądrowej i inżynierii oferowany przez 26 europejskich instytucji partnerskich reprezentujących 9 państw, organizację Iter i 14 partnerów stowarzyszonych z Chin, Japonii, Rosji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.

Więcej informacji na stronie: www.em-fusion-dc.org

 
3.  Max-Planck-Institute for Plasma Physics

International Helmholtz Graduate School for Plasma Physics

Intencją programu jest przygotowanie doktorantów do pracy w dziedzinach związanych z syntezą jądrową. Podyplomowe kształcenie jest dobrze zorganizowane i dostosowane do potrzeb doktorantów.

Więcej informacji na stronie: www.ipp.mpg.de

Początek strony