Stanowisko

Instytucja

Miejsce

Łącze

różne stanowiska

F4E (Fusion for Energy)   fusionforenergy.europa.eu/vacancies
różne specjalności ITER Cadarache, Francja www.iter.org/jobs 
różne stanowiska doktorskie i post-dok Dutch Institute for Fundamental Energy Research Eindhoven, Holandia www.differ.nl/vacancies
ITER Construction Project Leader - Deputy Director-General (DDG) level ITER Cadarache, Francja https://career5.successfactors.eu
ITER Chief Engineer - Deputy Director-General (DDG) level ITER Cadarache, Francja https://career5.successfactors.eu
ITER Chief Scientist - Deputy Director-General (DDG) level ITER Cadarache, Francja https://career5.successfactors.eu
Początek strony