Asocjacja FuseNet ma na celu stworzenie zintegrowanego programu edukacji w dziedzinie fizyki i technologii fuzji jądrowej w Europie i nie tylko. Rozpoczęła swoją działalność w październiku 2008 roku wówczas jako projekt FuseNet. W asocjację projekt przekształcił się w 2010 roku.

Program asocjacji obejmuje edukację z fizyki na poziomie szkoły średniej, studiów licencjackich, magisterskich aż do doktoranckich, z silnym naciskiem na współpracę z instytutami fuzyjnymi i wyższymi uczelniami w całej Europie.

FuseNet prowadzi platformę www.fusenet.eu w celu:

  1. Koordynowania działań
  2. Inicjowania, stymulowania i wprowadzania w życie działań edukacyjnych na skalę ogólnoeuropejską
  3. Wymiany i propagowania informacji na temat edukacji w zakresie fuzji jądrowej

Dziedziny działalności FuseNetu :

  1. Strona internetowa FuseNet, poprzez którą rozprzestrzeniane są informacje o edukacji w dziedzinie fuzji jądrowej
  2. Opracowanie bazy danych na temat możliwości indywidualnego kształcenia w zakresie fuzji jądrowej
  3. Opracowanie bazy materiałów dydaktycznych do doświadczeń ‘hands-on’
  4. Wsparcie związane z wyjazdami naukowców do instytutów za granicą

Budżet asocjacji FuseNet składa się zarówno z dofinansowania ze strony Komisji Europejskiej, jak również ze składek członkowskich. Jego członkami są ponad 50 ośrodków naukowych, w tym Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie.

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy reprezentuje polskie środowisko naukowe pracujące w dziedzinie fuzji w asocjacji FuseNet. Aktywność IFPiLM w ramach tego projektu skupia się przede wszystkim na organizowaniu Letniej Szkoły Fizyki Plazmy w Kudowie Zdroju.

Początek strony