1. Dr hab. Maryna Chernyshova – Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej, IFPiLM
2. Dr hab. Agata Chomiczewska – IFPiLM
3. Mgr inż. Piotr Czarkowski – IFPiLM
4. Dr hab. Andrzej Gałkowski – Dyrektor IFPiLM
5. Dr hab. Sławomir Jabłoński – IFPiLM
6. Dr Marcin Jakubowski – IPP Garching/Greifswald, Niemcy
7. Dr hab. inż. Piotr Klimczyk – Centrum Badawcze Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny
5. Dr hab. Wojciech Królas – Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków
9. Dr Ireneusz Książek – Uniwersytet Opolski
10. Mgr inż. Arlena Kubiak – Ministerstwo Klimatu i Środowiska
11. Dr hab. Monika Kubkowska – Zastępca dyrektora IFPiLM
12. Prof. Krzysztof Kurek – Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock
13. Dr Ewa Łaszyńska – IFPiLM
14. Prof. Jarosław Mizera Wiceprzewodniczący Rady Naukowej, Politechnika Warszawska 
15. Dr Marian Paduch – IFPiLM
16. Prof. Ryszard Romaniuk – Przewodniczący Rady Naukowej, Politechnika Warszawska
17. Dr hab. Katarzyna Słabkowska – Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
18. Mgr inż. Maciej Szymański – IFPiLM
19. Mgr inż. Adam Zamojski – Ministerstwo Klimatu i Środowiska

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony