1. Prof. Jan Badziak – IFPiLM
2. Prof. Wojciech Dominik – Wiceprzewodniczący Rady Naukowej, Uniwersytet Warszawski
3. Dr hab. Andrzej Gałkowski – Dyrektor IFPiLM
4. Dr Marcin Jakubowski – IPP Garching/Greifswald, Niemcy
5. Dr hab. inż. Piotr Klimczyk – Centrum Badawcze Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny
6. Dr Ireneusz Książek – Uniwersytet Opolski
7. Mgr inż. Arlena Kubiak – Ministerstwo Klimatu i Środowiska
8. Dr hab. Monika Kubkowska – Zastępca dyrektora IFPiLM
9. Prof. Krzysztof Kurek – Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock
10. Prof. Jarosław Mizera – Politechnika Warszawska 
11. Dr Marian Paduch – Pierwszy Wiceprzewodniczący Rady Naukowej, IFPiLM
12. Prof. Tadeusz Pisarczyk – IFPiLM
13. Prof. Ryszard Romaniuk – Przewodniczący Rady Naukowej, Politechnika Warszawska
14. Dr Marcin Rosiński – IFPiLM
15. Prof. Marek Rubel – Wiceprzewodniczący Rady Naukowej, Royal Institute of Technology, Sztokholm, Szwecja
16. Mgr Agnieszka Szelecka – Sekretarz Rady Naukowej, IFPiLM
17. Prof. Jerzy Wołowski – IFPiLM
18. Mgr inż. Adam Zamojski – Ministerstwo Klimatu i Środowiska
19. Dr Agnieszka Zaraś-Szydłowska – IFPiLM

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony