Adres: Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
ul. Hery 23
01-497 Warszawa
tel: (22) 638 14 60
faks: (22) 666 83 72

   Monika Kubkowska
Kierownik Centrum
Dorota Błoniarz-Łuczak      
Asystentka Kierownika Centrum

 

Nasza misja

Misją Centrum naukowo-przemysłowego o nazwie Nowe Technologie Energetyczne jest osiąganie długofalowych celów na rzecz Państwa i społeczeństwa na drodze prowadzenia badań naukowych w zakresie nowych technologii energetycznych i wdrażania wyników tych badań do praktyki społecznej. Centrum Nowe Technologie Energetyczne stawia sobie za zadanie identyfikację i podjęcie najważniejszych wyzwań stojących przed społeczeństwem, nauką i gospodarką w zakresie działalności Centrum, do których w szczególności należą badania i rozwój technologii termojądrowej konwersji energii, technologii pokrewnych i wspomagających. Strony niniejszej Umowy wyrażają wolę współpracy w zakresie badań i wdrożeń dotyczących tych obszarów, w tym rozwoju infrastruktury na potrzeby tych badań, a także rozwoju zaangażowania sektora przemysłowego w tym zakresie. Obszar merytoryczny działania Centrum obejmuje działania w zakresie badań i rozwoju nowych technologii energetycznych, w tym technologii termojądrowej konwersji energii, technologii pokrewnych i wspomagających. Koordynatorem Centrum jest Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie reprezentowany przez dyrektora IFPiLM. Siedziba Centrum jest tożsama z siedzibą Koordynatora.

Strona WWW: cente.ifpilm.pl
HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony