Teatr GO działający pod egidą Fundacji Proscenium został założony w 1996 roku przez Barbarę i Włodzimierza Gołaszewskich. Ma w swym dorobku 30 premier teatralnych, 12 premier Studia Aktorskiego i dziesiątki wernisaży. W realizacjach Teatru GO uczestniczyło już ponad 100 tys. osób.

Siedziba Teatru GO znajduje się na terenie IFPiLM. Jest to jedyna w Polsce instytucja artystyczna /teatr ze studiem plastycznym, filmowym, aktorskim/ znajdująca się na terenie instytutu naukowego i współpracująca z nim od lat na polu upowszechniania nauki wśród młodych ludzi. 

Teatr realizuje między innymi projekty artystyczne łączące naukę i sztukę w cyklu „Instytut Metafizyki”. Są to warsztaty wyobraźni i kreacji, nauki i sztuki, połączone ze zwiedzaniem laboratoriów IFPiLM i spotkaniami z naukowcami. Uczestniczą w nich dzieci i młodzież szkolna.

Metafizyka Metafizyka


Strona WWW: www.teatrgo.pl


HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony