Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Logo IFPiLM


Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego

  BIP Logo BIP

1. Dane standardowe BIP

Podmiot:

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
im. Sylwestra Kaliskiego

 

Informacje podstawowe:

strona www:

 http://www.ifpilm.pl/

 

adres:

 01-497 Warszawa,
 ul. Hery 23

 

telefon:

 +48 22 638 14 60

 

faks:

 +48 22 666 83 72

 

e-mail:

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

NIP:

 525-000-71-93  

 

REGON:

 010371929

 Redaktor strony:

Paweł Nadrowski

 

 

 telefon:

 +48 22 638 14 60

 

e-mail:

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Inspektor ochrony danych:

Agnieszka Marchewka

 

 

 telefon:

 +48 22 638 14 60

 

e-mail:

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(ost. aktualizacja: 26.06.2015)

2. Status prawny i organizacja Instytutu

Instytut badawczy o nazwie Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie zwany dalej „Instytutem” działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010r. Nr 96 poz.618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz.654) zwanej dalej „ustawą”;
  2. zarządzenia nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1975 r. w sprawie utworzenia Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z zarządzeń Prezesa Rady Ministrów nr 61 z dnia 5 października 1978 r. i nr 12 z dnia 25 stycznia 1979 r.);
  3. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie przejęcia przez ministrów funkcji organu sprawującego nadzór nad jednostkami badawczo-rozwojowymi nadzorowanymi dotychczas przez kierowników urzędów centralnych, wojewodów lub inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 74, poz. 787);
  4. statutu zatwierdzonego przez Ministra Klimatu i Środowiska dnia 28 lutego 2024 r. (w załączniku).

Przedmiot i zakres działania Instytutu:

Przedmiotem działalności Instytutu jest: 1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych; 2) przystosowanie do potrzeb praktyki prac badawczych i rozwojowych; 3) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych (szczegóły dotyczące zakresu działalności Instytutu znajdują się w statucie - patrz załącznik).

Instytut ma swojego przedstawiciela w Radzie Głównej Instytutów Badawczych w osobie dr. hab. Andrzeja Gałkowskiego.

Rada Naukowa (zob. skład kadencji 2021-2025) działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu (w załączniku).

(ost. aktualizacja: 5.03.2024)

3. Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198).

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” można przesłać:

  • e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • pocztą na podany adres Instytutu z zamieszczeniem na wstępie listu adnotacji „Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” oraz nazwiska i adresu nadawcy
  • faksem na numer +48 22 666 83 72

Odpowiedź na wniosek będzie wysłana z zachowaniem przepisów Ustawy.

Tylko informacja znajdująca się w BIP jest traktowana jako „informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona […] bez pisemnego wniosku” (w zgodzie z Art. 10 ustęp 2 Ustawy).

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona – jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

(ost. aktualizacja: 12.05.2016)

4. Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności

Działając na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy - Prawo atomowe (Dz. U. 2019 poz. 1792, z późn. zm.) informujemy, że działalność Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy związana ze stosowaniem koncentratora plazmowego, urządzeń rentgenowskich oraz zamkniętych źródeł promieniotwórczych, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, 10 i 11 ustawy – Prawo atomowe, nie ma wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko, a wykonywana działalność nie powoduje uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin organizacyjny 2024 2023-12-07 07_22_30.pdf)Regulamin organizacyjny[Regulamin organizacyjny]264 kB
Pobierz plik (Regulamin RN IFPiLM z 15.12.2021.pdf)Regulamin RN IFPiLM 15.12.2021[Regulamin RN IFPiLM]1130 kB
Pobierz plik (Statut IFPiLM 2024.pdf)Statut IFPiLM[Statut IFPiLM]2218 kB
HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony