Zamówienia

Przedmiot zamówienia: Opracowanie ekspertyzy w zakresie architektury systemu oraz kluczowych elementów toru wejściowego dla wielokanałowego systemu pomiaru promieniowania miękkiego z wykorzystaniem detektorów GEM.

Data ogłoszenia zamówienia: 17.04.2024

Data zamknięcia akcji zbierania ofert: 10.05.2024 godz. 10:00

Przedmiot zamówienia: Dostawa Serwera Dell C4140 wraz z kartami obliczeniowymi Tesla P100 16GB

Data ogłoszenia zamówienia: 14.02.2024

Data zamknięcia akcji zbierania ofert: 22.02.2024 godz. 11:00

Przedmiot zamówienia: Dostawa Serwera Dell C4140 wraz z kartą obliczeniową Tesla P100 16GB

Data ogłoszenia zamówienia: 12.01.2024

Data zamknięcia akcji zbierania ofert: 22.01.2024 godz. 10:00

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony