Zamówienia

Przedmiot zamówienia: Bilety lotnicze

Data ogłoszenia zamówienia: 07.02.2023

Data zamknięcia akcji zbierania ofert: 07.02.2023 godz. 14:00

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie dokumentacji wykonawczej do produkcji elementów komory/uchwytu detektora GEM

Data ogłoszenia zamówienia: 03.02.2023

Data zamknięcia akcji zbierania ofert: 17.02.2023 godz. 15:00

Przedmiot zamówienia: Wypożyczenie szybkiej kamery kadrowej do rejestracji wyładowania w plazmowym, ablacyjnym silniku impulsowym 

Data ogłoszenia zamówienia: 13.01.2023

Data zamknięcia akcji zbierania ofert: 30.01.2023 godz. 11:00

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony