Zamówienia

Data ogłoszenia: 25.09.2023

Data zamknięcia akcji zbierania ofert: 10.10.2023 godz. 10:00

Osoba kontaktowa: Anna Rowicka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: "Modernizacja korytarza, wskazanych pomieszczeń oraz schodów zejściowych w budynku nr 1 na terenie IFPiLM"

 

1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz elektrycznych polegających na modernizacji korytarza, wskazanych pomieszczeń (1.2, 1.17, 1.19, 1.21) oraz schodów zejściowych do warsztatów w Budynku Laboratoryjnym nr 1 na terenie Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego przy ul. Hery 23 w Warszawie.

 

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w projektach technicznych z branży budowlanej oraz elektrycznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz  w projektowanych postanowieniach umowy. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki, jak określono go w opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentach i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie zostały wyraźnie wyszczególnione.

 

 

Oferty należy składać do dnia 10.10.2023 r. do godz.10:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2023 r. o godz. 10:30 na Platformie Zakupowej.

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

 

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym,
a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej:
https://ifpilm.eb2b.com.pl, w której prowadzone będzie niniejsze postępowanie, udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

 https://platforma.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/410528/modernizacja-korytarza-wskazanych-pomieszczen-oraz-schodow-zejsciowych-w-budynku-nr-1-na-terenie-ifpilm-przy-ul-hery-23-w-warszawie

Data ogłoszenia: 17.08.2023

Data zamknięcia akcji zbierania ofert: 07.09.2023 godz. 11:00

Osoba kontaktowa: Anna Rowicka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert 7.09.pdf)Informacja z otwarcia ofert 7.09.pdf[ ]260 kB

Data ogłoszenia: 17.08.2023

Data zamknięcia akcji zbierania ofert: 07.09.2023 godz. 11:00

Osoba kontaktowa: Anna Rowicka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zamawiający informuje, że dokonał zmian w Projekcie Technicznym (zmiana w zakresie rys. A/3, P/3 oraz P/5) oraz rozszerzył sposoby dostarczania ofert. Zmianie uległ również termin składania ofert na 7.09.2023 do godz. 11:00.

 

ZAMÓWIENIE Z DZIEDZINY NAUKI NA DOSTAWĘ UKŁADU ZWIERACZY DO BATERII KONDENSATORÓW URZĄDZENIA PF1000U

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1.     28 sztuk zwieraczy wykonanych według załączonego Projektu Technicznego stanowiącego Załącznik nr 2 oraz Kosztorysu ofertowego stanowiącego Załącznik nr 4, gdzie 2 sztuki stanowią prototyp;

2.     50 sztuk sprężyn styku wg rysunku P/3 załączonego Projektu Technicznego w szczególności ich wyprodukowanie oraz przetestowanie działania układu.

      3.     Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Ogłoszeniu.

 

Data ogłoszenia: 17.08.2023

Data zamknięcia akcji zbierania ofert: 1.09.2023 godz. 9:30

Osoba kontaktowa: Anna Rowicka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAMÓWIENIE Z DZIEDZINY NAUKI NA DOSTAWĘ UKŁADU ZWIERACZY DO BATERII KONDENSATORÓW URZĄDZENIA PF1000U

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1.     28 sztuk zwieraczy wykonanych według załączonego Projektu Technicznego stanowiącego Załącznik nr 2 oraz Kosztorysu ofertowego stanowiącego Załącznik nr 4, gdzie 2 sztuki stanowią prototyp;

2.     50 sztuk sprężyn styku wg rysunku P/3 załączonego Projektu Technicznego w szczególności ich wyprodukowanie oraz przetestowanie działania układu.

      3.     Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Ogłoszeniu.

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony