Zamówienia

Przedmiot zamówienia: Przedwzmacniacz ładunkowy

Zamówienie w trybie zapytania o cenę.

Data ogłoszenia zamówienia: 25.05.2020

Data zamknięcia akcji zbierania ofert: 05.06.2020 godz. 12:00

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission

Szukaj na stronie

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony