Adres: Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
ul. Hery 23, 01-497 Warszawa
tel: (22) 638 14 60
faks: (22) 666 83 72 

Paweł Nadrowski
Dyrektor KPK
Dorota Błoniarz-Łuczak
Asystentka dyrektora KPK
Barbara Pociecha
Finanse i księgowość
Karol Gruca
Rozliczanie projektów Eurofusion
 

 

Nasza misja

Krajowy Punkt Kontaktowy Euratom-IFPiLM został powołany na podstawie umowy nr MNiSW/2014/DIR/426 z dnia 22 października 2014 r., której przedmiotem jest pełnienie funkcji Krajowego Punktu Kontaktowego dla Programu Horyzont 2020 Wspólnoty Energii Atomowej (EURATOM) w części Fusion w latach 2014-2018, zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i IFPiLM.

Do zadań Krajowego Punktu Kontaktowego Euratom-IFPiLM należy wspieranie uczestnictwa polskich jednostek naukowych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów w programie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2021-2025) w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie syntezy jądrowej, uzupełniającym "Horyzont Europa" - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji.

Strona WWW: kpk.ifpilm.pl
HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony