Organizowana co dwa lata przez Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy oraz Międzynarodowe Centrum Gęstej Plazmy Namagnetyzowanej (ICDMP).

Szkoła przeznaczona jest dla szerokiego grona słuchaczy z Europy oraz spoza naszego kontynentu: studentów studiów licencjackich i magisterskich kierunków uniwersyteckich z fizyki oraz kierunków politechnicznych związanych z energetyką i najnowszymi technologiami oraz doktorantów i młodych naukowców zajmującymi się wdrażaniem fuzji jądrowej do produkcji energii. 

Tematyka dotyczy fizyki fuzji jądrowej, badań nad energią fuzji jądrowej, eksperymentów plazmowych, diagnostyki plazmy i technologii fuzji.

Program zajęć obejmuje jeden tydzień. Są to wykłady światowych ekspertów z dziedziny fuzji, dyskusje, wymiana doświadczeń oraz referaty uczestników przedstawiających wyniki swoich prac badawczych.

 
Więcej informacji na stronie: kudowaschool.ipplm.pl  

KSS2024
HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony