Informacja IFPiLM jako Administratora danych osobowych
w ramach realizacji obowiązku określonego w art. 13 RODO1

 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej Rozporządzeniem (RODO).

  1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego (IFPiLM) z siedzibą w Warszawie (ul. Hery 23, 01-497 Warszawa, tel. +48 22 638 14 60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) .
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można  skontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Administrator przetwarza dane osobowe w celach związanych z procesem rekrutacji i zatrudniania pracowników oraz w celach naukowych, takich jak: pozyskiwanie środków finansowych oraz organizowanie wydarzeń naukowych, takich jak: konferencje, szkoła fizyki plazmy oraz spotkania robocze (z ang . Workshop)
  4. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z przebiegiem procesu rekrutacji oraz w związku z zatrudnieniem są gromadzone na podstawie obowiązujących przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz przepisów podatkowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem zatrudnienia.
  5. Odbiorcą danych osobowych osób zatrudnionych w IFPiLM są firmy i instytucje, do których IFPiLM, jako Administrator ma obowiązek prawny przekazywania danych osobowych w celach  związanych ze  świadczeniem pracy oraz w związku z zapewnieniem IFPiLM źródeł finansowania, jak również w związku z realizacją umowy grupowego ubezpieczenia na życie  (w wypadku osób, które przystąpiły do ubezpieczenia).
  6. Dane osobowe osób zatrudnionych w IFPiLM  będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz przepisów podatkowych.
  7. Dane osobowe osób fizycznych zgłaszających się oraz biorących udział w  konferencjach, szkole fizyki plazmy, spotkaniach roboczych (Workshop) są przetwarzane w procesie rejestracji oraz w czasie uczestniczenia w tych wydarzeniach,  jak również po ich zakończeniu na podstawie zgody wyrażonej w procesie rejestracji  uczestników. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  uczestnika zawiera również zgodę na upublicznienie jego wizerunku, w tym zgodę na  przesłanie  wizerunku do kraju trzeciego (zdjęcia robione podczas konferencji i spotkań roboczych). Podanie danych osobowych w procesie organizacji i uczestnictwa w konferencjach, szkole fizyki plazmy i spotkaniach roboczych  jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów uczestnictwa w tych  wydarzeniach naukowych. IFPiLM jako Administrator pozyskuje dane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą i tylko w celach związanych z organizowanymi wydarzeniami naukowymi. Dane osobowe są archiwizowane po zakończeniu eventów naukowych.
  8. Każda osoba fizyczna, której dane przetwarza IFPiLM, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, osoba fizyczna ma prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  9. Każda osoba fizyczna, której dane przetwarza IFPiLM ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony