Krajowe

Zdjęcia z jubileuszu 35-lecia Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy są już dostępne w galerii.

Jubileusz 35-lecia IFPiLM

Jubileusz 35-lecia IFPiLM

Jubileusz 35-lecia IFPiLM

Zapraszamy także do obejrzenia krótkiego materiału wideo nagranego podczas uroczystości.
Aby odtworzyć film należy w polu poniżej wpisać hasło: jubileuszifpilm

Laureaci konkursuGrupa 47 osobowa ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z calej Polski, wśród nich 20 najlepszych finalistów konkursu o fuzji jądrowej, przebywała w Greifswaldzie w dniach 21 - 24 września 2011 roku. Uczestnicy szkolenia mieli zajęcia w Instytucie Fizyki Plazmy, Instytucie Plazmy Niskotemperaturowej oraz na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Greifswaldzie. W każdym z tych miejsc oprócz wykładów uczniowie i nauczyciele zobaczyli laboratoria i zapoznali się z projektami realizowanymi w tych instytutach. Największym projektem niewątpliwie okazała się budowa największego na świecie stellaratora W7-X.


Program szkolenia

Max-Planck-Institut für Plasmaphysik

• Wykłady

- Fuzja jądrowa – podstawy fizyczne, fizyka materiałów, przegląd technologii
- Historia badań nad energetyką termojądrową - budowa stellaratora W7-X

• Zajęcia warsztatowe w laboratoriach instytutu

- VINETA eksperyment
- Zwiedzanie stellaratora Wendelstein 7-X

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

• Wykłady

- 550 letnia historia Uniwersytetu w Greifswaldzie
- Problemy z energią – teraźniejszość i przyszłość

• Zajęcia praktyczne w laboratoriach fizycznych dla studentów
- Pokazy eksperymentalne w pracowniach naukowców

Institut für Niedertemperatur-Plasmaphysik

• Zwiedzanie laboratoriów

- oddział projektów medycznych - oddziaływanie plazmy ze skórą (gojenie ran), sterylizacja implantów
- oddział projektów dla przemysłu spożywczego - sterylizacja opakowań
- oddział projektów dla energetyki - lampy plazmowe{phocagallery view=category|categoryid=10|limitstart=0|limitcount=0}

Andrzej GałkowskiP.K. PANIE PROFESORZE, JAK TO SIĘ STAŁO, ŻE PAN ZOSTAŁ FIZYKIEM? CZY OD DZIECKA MARZYŁ PAN O KARIERZE FIZYKA? KTO MIAŁ WPŁYW NA WYBÓR TAKIEGO KIERUNKU? CZY UCZESTNICZYŁ PAN W KÓŁKACH ZAINTERESOWAŃ? JAK PRZEBIEGAŁA PANA EDUKACJA?

A.G. -Nie, to nie było tak, że od dziecka marzyłem o karierze fizyka. Po podstawówce chodziłem do liceum ogólnokształcącego i wiele rzeczy mnie interesowało, a najbardziej dobra zabawa. Na szczęście czytanie książek i naukę też uważałem za dobrą zabawę. Chyba na maturze po raz pierwszy pomyślałem poważnie o fizyce. Wybrałem ten przedmiot jako dodatkowy (przedmioty ścisłe nie sprawiały mi trudności) i na egzaminie ustnym dostałem pytanie dotyczące promieniowania rentgenowskiego, a tak się złożyło, że niewiele wcześniej oglądałem w TV program Eureka poświęcony właśnie promieniowaniu rentgenowskiemu, mogłem więc na egzaminie zabłysnąć wiedzą wykraczającą poza program szkolny. To zrobiło dobre wrażenie na egzaminatorach, a mnie dało satysfakcję i chyba wtedy po raz pierwszy zakiełkowała ta myśl, że może jednak fizyka. Tak więc przypadek. Dodam, że kiełkowanie miało miejsce w słynnym rembertowskim LILO, czyli Pięćdziesiątym Pierwszym Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie. Na studia poszedłem jednak na inny kierunek, na elektronikę. To wynikało z praktycznego podejścia do życia, jakie wyniosłem z domu rodzinnego. I znów przypadek – po pierwszym semestrze studiów trwał nabór na fizykę (techniczną, bo to była politechnika), na podstawie wyników egzaminów po pierwszym semestrze. Zakwalifikowałem się, a jak zacząłem studiować, to fizykę uznałem już całkowicie za najciekawszą i odpowiednią dla mnie dziedzinę wiedzy.

P.K. JEST PAN DYREKTOREM WAŻNEJ PLACÓWKI NAUKOWEJ, PROSZĘ POCHWALIĆ SIĘ SWOIMI OSIĄGNIĘCIAMI, JAKIE BYŁY WAŻNE WYDARZENIA W KARIERZE NAUKOWEJ?

A.G. W karierze naukowej ważne jest zdobywanie kolejnych stopni naukowych. Doktorat zrobiłem w roku 1981, habilitację w 1995. Doktorat dotyczył pewnej metody kompresji i nagrzewania plazmy do warunków, w których mogą zachodzić reakcje fuzji jądrowej. Analizowałem teoretycznie możliwość osiągnięcia takich warunków za pomocą lasera i materiału wybuchowego. To dość odważne połączenie wyrafinowanego narzędzia jakim jest laser, z brutalną siłą materiału wybuchowego, nic więc dziwnego, że w praktyce ta metoda nie zdała egzaminu. Ale doktorat pozostał. Przy okazji habilitacji zajmowałem się czymś, czym zajmuję się do dzisiaj, a mianowicie fuzją jądrową w tokamakach. Ponownie analizowałem teoretycznie (jestem teoretykiem, który wykorzystuje komputer do modelowania zjawisk fizycznych), tym razem procesy równowagi oraz transportu masy i energii w plazmie tokamaka. Największe osiągnięcie w tej pracy było wtedy, gdy przy pomocy tylko papieru i długopisu wyprowadziłem równanie stanu zrelaksowanego plazmy, w której występują przepływy. Nazywane jest ono uogólnionym równaniem Taylora. Po dość skomplikowanych obliczeniach otrzymałem proste, a przy tym bardzo ładne równanie, co było źródłem ogromnej satysfakcji. (Podejrzewam, że podobne odczucia miał Einstein, gdy otrzymał swoje słynne równanie). Fizycy przykładają dużą wagę do estetyki (specyficznie pojmowanej) i jeśli równanie jest „ładne”, to podejrzewają, że także prawdziwe. To trzeba jednak sprawdzić. W tym wypadku było i ładne, i prawdziwe.
Naukowcy, na szczęście nie wszyscy, w pewnym wieku i po zgromadzeniu dostatecznego doświadczenia, stają się raczej organizatorami badań naukowych, w mniejszym stopniu uczestniczą w nich osobiście. Tak było ze mną. W 2004 roku zacząłem organizować sieć naukową o nazwie Asocjacja Euratom. To było związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i potrzebą integracji naszych badań nad fuzją z europejskim (i światowym) programem w tym zakresie. I to się udało – Asocjacja skupia w tej chwili zespoły naukowe w 14 ośrodkach (instytutach, uczelniach) w wielu miastach Polski i aktywnie uczestniczy w międzynarodowych badaniach, których sztandarowymi projektami są projekty ITER, JET i Wendelstein 7-X. Jako szef Asocjacji jestem koordynatorem w Polsce tych badań i reprezentantem naszego kraju w europejskich gremiach zarządzających programem. To duża satysfakcja być potrzebnym tak wielu ludziom.

P.K. KIERUJE PAN INSTYTUTEM FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY. CZYM ZAJMUJE SIĘ TA INSTYTUCJA?

A.G. Plazmą, przy czym trzeba dodać, że plazmą gorącą. Ogień w kominku, płomień świecy to też plazma, tyle że my taką plazmę nazywamy zimną (bez obrazy). Jak mówię „gorąca”, to mam na myśli co najmniej kilkadziesiąt tysięcy stopni, a bywa że i sto milionów (w jądrze Słońca jest 15 milionów). Taką plazmę można uzyskać za pomocą laserów wielkiej mocy lub za pomocą generatorów, w których płynie prąd elektryczny o natężeniu milionów amperów. Mamy i jedne, i drugie. Nasz generator plazmy o nazwie PF-1000, które służy badaniom od trzydziestu lat, jest największym na świecie urządzeniem typu plasma focus. Badamy tę plazmę metodami, które są naszym osiągnięciem. Nie jest tak łatwo zbadać coś, co ma temperaturę rzędu kilkuset tysięcy stopni i co „żyje” ułamek sekundy. My wiemy, jak to robić. A robimy to po to, aby opanować taką plazmę i skłonić ją do tego, aby uwalniała energię w wyniku fuzji lekkich jąder wodoru. To ten sam proces, dzięki któremu świeci Słońce i od miliardów lat dostarcza energię Ziemi. To samo chcemy robić my, ludzie – na początek w naszym laboratorium, a kiedyś w elektrowni termojądrowej.

P.K. FUZJA JĄDROWA, A SZCZEGÓLNIE ENERGIA UZYSKANA W PROCESIE SYNTEZY JĄDROWEJ JEST OBECNIE BARDZO MODNYM TEMATEM. KTO LUB JAKIE ZDARZENIE ZAINTERESOWAŁO PANA FUZJĄ?

Z fuzją zetknąłem się na ostatnim roku studiów, wcześniej nic o niej nie wiedziałem, nie była w programie moich zajęć, chociaż na uczelni istniał już zespół badający możliwości osiągnięcia fuzji jądrowej za pomocą laserów. I właśnie przedstawiciel tego zespołu przyszedł kiedyś do nas, do studentów, aby opowiedzieć o plazmie i fuzji jądrowej. To było tak ciekawe i zachęcające, że pracę magisterską pisałem już na ten temat. Tą osobą był – wówczas doktor, dzisiaj profesor – Jerzy Wołowski, z którym pracuję do dziś (w IFPiLM jest zastępcą dyrektora ds. naukowych). Dodam jeszcze, że samo słowo „plazma” zabrzmiało bardzo ładnie w moich uszach, co nie było bez znaczenia (fizycy przykładają dużą wagę do estetyki, specyficznie pojmowanej, ale to już mówiłem).

P.K. JAKIE SZANSE MA ZASTOSOWANIE FUZJI JĄDROWEJ JAKO SPOSOBU UZYSKANIA ENERGII W NASZYM KRAJU? CZY POLSKA UCZESTNICZY W REALIZOWANYCH W EUROPIE PRZEDSIĘWZIĘCIACH ZWIĄZANYCH Z TYM TEMATEM?

A.G. Fuzja jądrowa, jej opanowanie, jest problemem globalnym, tak jak problemami globalnymi są: zapewnienie planecie Ziemia źródeł energii i problem zanieczyszczenia środowiska emisją gazów cieplarnianych, jakie uwalniają się przy spalaniu węgla, ropy naftowej i gazu. Żadnego z tych problemów nie uda się rozwiązać w żadnym pojedynczym kraju świata, nawet w tych najpotężniejszych. To wymaga zbiorowego wysiłku i taki wysiłek został podjęty. Myślę o projekcie ITER, w którym uczestniczy także Polska jako członek Wspólnoty Euratom. Pozostali partnerzy to USA, Japonia, Rosja, Korea Południowa, Indie i Chiny – w sumie ponad połowa ludności świata uczestniczy w tym bezprecedensowym przedsięwzięciu, (większość z nas w te sposób, że płaci podatki; nie tak duże – w Europie każdy z podatników wykłada na ten projekt kilkanaście złotych rocznie). Powodzenie tego projektu będzie ważnym krokiem na drodze (droga to iter po łacinie) do globalnego rozwiązania tych problemów. Polska uczestniczy w europejskich projektach JET, Wendelstein 7-X, Tore Supra, Textor, Compass i innych, oraz w europejskim programie opanowania fuzji jądrowej za pomocą laserów. Ten ostatni nazywa się HiPER i skupia naukowców nie tylko z Europy. O ITERze już mówiłem.

Andrzej GałkowskiP.K. SĄDZI PAN, ŻE W PRZYSZŁOŚCI FUZJA MOŻE BYĆ GŁÓWNYM ŹRÓDŁEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ W EUROPIE I ŚWIECIE? JAKI JEST STOPIEŃ ZAANGAŻOWANIA PAŃSTW EUROPEJSKICH W TO PRZEDSIĘWZIĘCIE?

A.G. Takie są prognozy. W dalekiej perspektywie nie będzie zbyt wiele opcji – zasoby paliw kopalnych kiedyś się wyczerpią. To jest odległa perspektywa, ale wyzwanie ogromne i wymaga już teraz podjęcia wysiłków zmierzających do opanowania nowych źródeł energii. Fuzja może być jednym z nich, energia słoneczna jest innym poważnym kandydatem. Europa angażuje się w bardzo dużym stopniu w te badania, gdyż jest bardzo uzależniona od zewnętrznych źródeł energii, co ją odróżnia od Stanów Zjednoczonych i Rosji, a także Chin, mających własne, bogate źródła energii. W podobnej sytuacji jak Europa jest Japonia i dlatego obydwie są najbardziej aktywnymi ośrodkami badań nad fuzją jądrową. Europa pokrywa 45% kosztów budowy i eksploatacji ITERa.

P.K. CZY PRACUJE PAN ZE STUDENTAMI? JEŻELI TAK, JAK PAN OCENIA OBECNYCH STUDENTÓW, ICH ZAANGAŻOWANIE W PRACE NAUKOWE, CHĘĆ POSZERZANIA WIEDZY?

A.G. Nie, nie pracuję. IFPiLM jest instytutem badawczym i nie prowadzimy studiów. Dlatego trudno mi odpowiedzieć na to pytanie.

P.K. FIZYKA NIE JEST PRZEDMIOTEM LUBIANYM PRZEZ MŁODZIEŻ, JEST TRUDNYM PRZEDMIOTEM. CO NALEŻAŁOBY ZROBIĆ, BY MŁODZIEŻ, TAK JAK KIEDYŚ, ZAINTERESOWAŁA SIĘ TĄ DZIEDZINĄ NAUK PRZYRODNICZYCH?

A.G. Trzeba pokazać, że fizyka jest wokół nas, że nie są to tylko abstrakcyjne prawa nie mające związku z rzeczywistością. Podam przykład: fizyka uczy nas, że wszystkie przedmioty, lekkie i ciężkie, spadają na ziemię w tym samym czasie (prawo Galileusza). A przecież każdy „wie”, że jest inaczej. No więc jak to jest w końcu z tym spadaniem? Ciekawa dyskusja na ten temat da uczniom więcej niż obliczanie czasu upadku jakiegokolwiek przedmiotu na Ziemię. Uczniowie sami powinni dojść do tego, jak jest naprawdę, nauczyciel powinien ich jedynie nakierować na drogę do prawdy. Michael Faraday napisał książkę Dzieje świecy, wszystkiego niecałe sto stron (Pruszyński i spółka, 1997). Dostrzegł ciekawą fizykę (i chemię) w czymś, co jest blisko nas, a co zazwyczaj nie zaprząta nam głowy rozważaniami naukowymi, a cieszy jedynie światłem i ciepłem. Tyle że dzisiaj nie używa się już świec.

P.K. A TERAZ BARDZIEJ OSOBISTE PYTANIE. JAKIE JEST PANA HOBBY, JAK PAN ODPOCZYWA, CO JEST NAJWSPANIALSZYM RELAKSEM DLA PANA?

A.G. Należę do tych szczęśliwców, dla których to co robią w pracy jest jednocześnie hobby. Dodam, że praca bywa czasami tak absorbująca, że nie ma już czasu na inne hobby. No ale czasami trzeba odpocząć i zrelaksować się. Wtedy czytam, oglądam filmy, spaceruję i słucham muzyki. Czyli tak jak większość. Moim marzeniem jest rozwinięcie w sobie hobby o nazwie ogrodnictwo, ale nie mam do tego zupełnie talentu. Zaniedbane ogrody też mają swój urok.

P.K. BARDZO DZIĘKUJĘ ZA POŚWIĘCONY CZAS I ŻYCZĘ DALSZYCH SUKCESÓW

Szkolenie dla uczniów i nauczycieliW dniach 26 - 28 maja 2011 odbyło się szkolenie „Fuzja jądrowa - czysta i bezpieczna energia przyszłości” w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Fuzja w szkole i społeczeństwie” realizowanego przez Krajowy Punkt Kontaktowy przy Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie.

Wyniki konkursu "Fuzja Jądrowa"Dnia 27 maja 2011 w Łodzi odbył się trzeci, ogólnopolski etap konkursu 'Fuzja jądrowa'. Do konkursu przystąpiło 41 zwycięzców etapów rejonowych z całej Polski, w tym 23 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 18 uczniów szkół gimnazjalnych.Gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy nauczycielom za przygotowanie uczniów.

Informacje z Kraju

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

Wizyta naukowców z IFPiLM na budowie tokamaka ITER

21-06-2024

W ostatnim czasie dr hab. Agata Chomiczewska, prof. IFPiLM, oraz dr inż. Natalia Wendler wzięły udział w międzynarodowej konferencji Plasma Surface Interaction in Controlled Fusion Devices PSI-26 w Marsylii, podczas...

Czytaj więcej

IFPiLM na Kongresie "Nauka dla Społeczeństwa"

19-06-2024

IFPiLM na Kongresie "Nauka dla Społeczeństwa"

W dniach 9-10 czerwca 2024 roku w Auli Wielkiej Politechniki Warszawskiej odbył się 2. Kongres "Nauka dla Społeczeństwa" pod hasłem "Tak nauka w Polsce wpływa na życie każdego człowieka". Instytut...

Czytaj więcej

Dwa projekty badawcze NCN dla pracowników naukowych IFPiLM

17-06-2024

Dwa projekty badawcze NCN dla pracowników naukowych IFPiLM

Dwa projekty zgłoszone przez pracowników IFPiLM, które znalazły się na rezerwowej liście w konkursach OPUS 25 i Preludium 22, otrzymały dofinansowanie. Sfinansowanie dodatkowych projektów badawczych w konkursach było możliwe dzięki zwiększeniu...

Czytaj więcej

Zapraszamy na stoisko IFPiLM podczas Pikniku Naukowego 15 czerwca w Warszawie!

12-06-2024

Zapraszamy na stoisko IFPiLM podczas Pikniku Naukowego 15 czerwca w Warszawie!

Najbliższa edycja Pikniku Naukowego odbędzie się w sobotę, 15 czerwca 2024 roku, na PGE Narodowym w Warszawie. Temat przewodni wydarzenia: Nie do wiary! Na stoisku Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy...

Czytaj więcej

Zaproszenie na 2. edycję Kongresu „Nauka dla Społeczeństwa” z udziałem IFPiLM

04-06-2024

Zaproszenie na 2. edycję Kongresu „Nauka dla Społeczeństwa” z udziałem IFPiLM

W dniach 9-10 czerwca 2024 roku na terenie Politechniki Warszawskiej odbędzie się 2. Kongres „Nauka dla Społeczeństwa”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Minister Nauki i Urząd Patentowy RP. Kongres odbywa...

Czytaj więcej

Zmarł dr Hellmut Schmidt

11-05-2024

Zmarł dr Hellmut Schmidt

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego przyjaciela dr. Hellmuta Schmidta (1935-2024). Nasz pierwszy kontakt z Hellmutem Schmidtem miał miejsce w okresie jego działalności w tzw. komitecie sterującym międzynarodowego centrum...

Czytaj więcej

20 lat polskiego zaangażowania w europejskie badania nad fuzją jądrową – zapraszamy na dzień otwarty do IFPiLM

06-05-2024

20 lat polskiego zaangażowania w europejskie badania nad fuzją jądrową – zapraszamy na dzień otwarty do IFPiLM

Z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich organizowanych w ramach obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej zapraszamy na wizytę w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego. 10 maja o...

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne w sprawie oceny i przedłużenia programu badawczo-szkoleniowego Euratom

26-04-2024

Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne w sprawie: oceny okresowej programu Euratomu na lata 2021-2025 (interim evaluation of the Euratom Programme 2021-2025) oceny ex-ante przedłużenia programu (2026-2027) (ex-ante evaluation of the extension (2026-2027)...

Czytaj więcej

Zaproszenie na wykład

22-04-2024

Zaproszenie na wykład

Zapraszamy na wykład dr inż. Natalii Wendler z IFPiLM w Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie. Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia 2024 r. o godz. 18.00. Tematem wystąpienia będą przełomowe wyniki badań...

Czytaj więcej

Big Science Business Forum z wizytą w Polsce

11-04-2024

Big Science Business Forum z wizytą w Polsce

W związku z kolejną edycją BSBF – Big Science Business Forum (1 – 4 października 2024 r. Triest, Włochy) w Ambasadzie Włoskiej w Warszawie odbędzie się spotkanie  "BIG SCIENCE BUSINESS FORUM 2024: TOWARDS A...

Czytaj więcej

Przełomowe osiągnięcie w badaniach nad syntezą jądrową

08-02-2024

Przełomowe osiągnięcie w badaniach nad syntezą jądrową

Joint European Torus (JET), jedno z największych i najpotężniejszych urządzeń termojądrowych na świecie, wykazał zdolność do niezawodnego wytwarzania energii termojądrowej, ustanawiając jednocześnie światowy rekord energetyczny. To wybitne osiągnięcie stanowi kamień milowy...

Czytaj więcej

Przełomowe osiągnięcie w badaniach nad fuzją jądrową – zapowiedź ogłoszenia wyników

07-02-2024

Naukowcy z europejskiego konsorcjum EUROfusion, w tym także polscy badacze z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (IFPiLM), zakończyli niedawno udane eksperymenty na urządzeniu przeznaczonym do badań nad fuzją jądrową...

Czytaj więcej

EUREKA – EUROSTARS call for projects Mar 2024

25-01-2024

EUREKA – EUROSTARS call for projects Mar 2024

Rozpoczeto nabór do programu EUREKA – EUROSTARS call for projects Mar 2024. Eurostars to instrument finansowania, który wspiera innowacyjne MŚP i partnerów projektów (duże firmy, uniwersytety, organizacje badawcze i inne rodzaje organizacji)...

Czytaj więcej

Tokamak JET ostatni raz wytworzył plazmę

24-01-2024

Tokamak JET ostatni raz wytworzył plazmę

Na tokamaku JET (Joint European Torus) po 40 latach od uruchomienia zakończyła się ostatnia seria eksperymentów. 25 czerwca 1983 roku na urządzeniu uzyskano pierwszą plazmę, cztery dekady później – w poniedziałek,...

Czytaj więcej

Big Science Business Forum 2024 w Trieście!

18-12-2023

Big Science Business Forum 2024 w Trieście!

Big Science Business Forum to kongres zorientowany na biznes, koncentrujący się na wysokich technologiach i innowacjach, będący głównym punktem spotkań między dużymi infrastrukturami badawczymi a przemysłem w Europie. Jest to największe wydarzenie...

Czytaj więcej

Zgłoś swój udział w 17. edycji Letniej Szkoły Fizyki Plazmy!

05-12-2023

Zgłoś swój udział w 17. edycji Letniej Szkoły Fizyki Plazmy!

Zapraszamy do udziału w 17. edycji Letniej Szkoły Fizyki Plazmy organizowanej przez Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Wydarzenie odbędzie się w Kudowie-Zdroju w dniach 3-7 czerwca 2024 roku. Kudowa Summer...

Czytaj więcej

Kontynuacja współpracy ITER i KMiTI

30-11-2023

Kontynuacja współpracy ITER i KMiTI

Katedra Mikroelektroniki i Techniki Informatycznych (KMiTI) przez najbliższe sześć lat będzie kontynuowała współpracę z Organizacją ITER w zakresie projektowania, produkcji oraz integracji systemów diagnostycznych tokamaka ITER. W dniu 9 października 2023...

Czytaj więcej

Tokamak JET z sukcesem testuje nowe rozwiązania dla przyszłych elektrowni termojądrowych

23-11-2023

Tokamak JET z sukcesem testuje nowe rozwiązania dla przyszłych elektrowni termojądrowych

Konsorcjum EUROfusion ogłosiło pomyślne zakończenie trzeciej i ostatniej kampanii eksperymentalnej z użyciem deuteru i trytu (DTE3) w urządzeniu fuzyjnym JET (Joint European Torus), które znajduje się w Wielkiej Brytanii. W...

Czytaj więcej

Pracownicy naukowi IFPiLM laureatami konkursu NCN MINIATURA 7

15-11-2023

Pracownicy naukowi IFPiLM laureatami konkursu NCN MINIATURA 7

Dr Agnieszka Zaraś-Szydłowska z Zakładu Fizyki i Zastosowań Plazmy Laserowej oraz dr inż. Tomasz Fornal z Zakładu Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy otrzymali granty NCN w ramach konkursu MINIATURA 7...

Czytaj więcej

IFPiLM został partnerem Europejskiej Rady Innowacji (European Innovation Council)

27-10-2023

IFPiLM został partnerem Europejskiej Rady Innowacji (European Innovation Council)

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy został partnerem Europejskiej Rady Innowacji (European Innovation Council, EIC). EIC została ustanowiona w ramach programu Horyzont Europa w celu wspierania przełomowych innowacji. Partnerzy EIC...

Czytaj więcej

Pierwsza obserwacja samonagrzewającego się paliwa termojądrowego nadzieją dla projektu ITER i przyszłych elektrowni termojądrowych

16-10-2023

Pierwsza obserwacja samonagrzewającego się paliwa termojądrowego nadzieją dla projektu ITER i przyszłych elektrowni termojądrowych

Naukowcy z konsorcjum EUROfusion ogłosili wyniki naukowe rekordowej kampanii eksperymentalnej przeprowadzonej w 2021 roku na największym na świecie tokamaku JET (Joint European Torus), który znajduje się w Wielkiej Brytanii. Wyniki...

Czytaj więcej

„Nauka to podróż w przyszłość” – 27. edycja Festiwalu Nauki za nami

04-10-2023

„Nauka to podróż w przyszłość” – 27. edycja Festiwalu Nauki za nami

„Nauka to podróż w przyszłość” – pod tym hasłem odbyła się 27. edycja Festiwalu Nauki w Warszawie w dniach 15-29 września 2023 roku. W ramach Festiwalu naukowcy z Instytutu Fizyki Plazmy...

Czytaj więcej

IFPiLM organizatorem konferencji naukowej PLASMA 2023

27-09-2023

IFPiLM organizatorem konferencji naukowej PLASMA 2023

W dniach 18-22 września 2023 roku w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa PLASMA 2023 dotycząca badań i zastosowań plazmy. Organizatorem wydarzenia był Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Na...

Czytaj więcej

Altrad Babcock Europe otrzymał 7-letni kontrakt od Fusion for Energy na produkcję prototypów i produkcję komponentów dla ITER

22-09-2023

Altrad Babcock Europe otrzymał 7-letni kontrakt od Fusion for Energy na produkcję prototypów i produkcję komponentów dla ITER

Altrad Babcock Europe SA z przyjemnością ogłasza, że ​​otrzymał 7-letni kontrakt od firmy Fusion for Energy (F4E) na świadczenie zarówno usług prototypowania, jak i produkcji kolektora chłodzącego typu Blanket Cooling...

Czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w otwartej sesji plenarnej poświęconej przełomowym osiągnięciom w dziedzinie syntezy jądrowej

11-08-2023

Zapraszamy do udziału w otwartej sesji plenarnej poświęconej przełomowym osiągnięciom w dziedzinie syntezy jądrowej

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w otwartej sesji plenarnej poświęconej przełomowym osiągnięciom w dziedzinie syntezy jądrowej. Sesja stanowi niepowtarzalną okazję do uczestnictwa...

Czytaj więcej

Mija 40 lat od uzyskania pierwszej plazmy na tokamaku JET

28-06-2023

Mija 40 lat od uzyskania pierwszej plazmy na tokamaku JET

W niedzielę 25 czerwca 2023 roku minęło 40 lat od uzyskania pierwszej plazmy na tokamaku JET (Joint European Torus) mieszczącym się w Culham koło Oksfordu w Wielkiej Brytanii. Jest to...

Czytaj więcej

Pracownik naukowy IFPiLM członkiem panelu ELI-ERIC

27-06-2023

Pracownik naukowy IFPiLM członkiem panelu ELI-ERIC

Dr Katarzyna Batani z Zakładu Fizyki i Zastosowań Plazmy Laserowej w IFPiLM została członkiem panelu recenzentów w obszarze Plasma physics organizacji ELI-ERIC (Extreme Light Infrastructure (ELI) European Research Infrastructure Consortium...

Czytaj więcej

Zapraszamy na Kongres "Nauka dla Społeczeństwa"

30-05-2023

Zapraszamy na Kongres "Nauka dla Społeczeństwa"

W dniach 3-5 czerwca 2023 roku na terenie Politechniki Warszawskiej odbędzie się Kongres „Nauka dla Społeczeństwa”. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną osiągnięcia polskich jednostek naukowych, ośrodków edukacyjnych oraz kół naukowych. W Kongresie...

Czytaj więcej

Kolejna edycja Pikniku Naukowego już 27 maja w Warszawie!

24-05-2023

Kolejna edycja Pikniku Naukowego już 27 maja w Warszawie!

Najbliższa edycja Pikniku Naukowego odbędzie się w sobotę, 27 maja 2023 roku, na PGE Narodowym w Warszawie. Tematem przewodnim wydarzenia są rewolucje naukowe. Na stoisku Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy...

Czytaj więcej

Pracownik naukowy IFPiLM członkiem Rady Beam Plasma and Inertial Fusion European Physical Society

16-05-2023

Dr Piotr Rączka z Zakładu Fizyki i Zastosowań Plazmy Laserowej IFPiLM został członkiem Rady Beam Plasma and Inertial Fusion (BP&IF) w Europejskim Towarzystwie Fizycznym (European Physical Society – EPS). Sekcja BP&IF...

Czytaj więcej

Prawie 7 mln zł dla IFPiLM na wsparcie projektów międzynarodowych w 2022 roku

26-04-2023

W 2022 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało Instytutowi Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy prawie 7 mln zł dofinansowania na projekty w programie „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane”. Łącznie na ten cel MEiN...

Czytaj więcej

Granty badawcze EUROfusion Bernard Bigot

10-04-2023

Granty badawcze EUROfusion Bernard Bigot

Europejskie Konsorcjum na rzecz Rozwoju Energii Termojądrowej EUROfusion ogłosiło nabór wniosków do kolejnej rundy EUROfusion Bernard Bigot Researcher Grants, która sfinansuje dziesięciu wybitnym naukowcom rozpoczynającym karierę naukową projekty badawcze rozpoczynające się w pierwszej...

Czytaj więcej

Kawiarnia Naukowa: Święty Graal energetyki. Czy opanujemy fuzję jądrową?

15-03-2023

Kawiarnia Naukowa: Święty Graal energetyki. Czy opanujemy fuzję jądrową?

20 marca 2023 r. zapraszamy na spotkanie z dr hab. Agatą Chomiczewską z IFPiLM w Pałacu Staszica w Warszawie. Tematem spotkania będzie fuzja jądrowa. W wydarzeniu można uczestniczyć stacjonarnie lub...

Czytaj więcej

Horyzont 2020 – spotkanie online dla podmiotów wydających certyfikaty

03-03-2023

Horyzont 2020 – spotkanie online dla podmiotów wydających certyfikaty

Horyzont 2020 – spotkanie online dla podmiotów wydających certyfikaty   21 marca o godz. 9:30 odbędzie się seminarium związane z programem Horyzont 2020 organizowane przez Komisję Europejską. Webinar jest skierowany do podmiotów wydających...

Czytaj więcej

Największe w historii konsultacje społeczne dotyczące przeszłości, teraźniejszości i przyszłości europejskich programów badań i innowacji na lata 2014-2027

01-02-2023

Największe w historii konsultacje społeczne dotyczące przeszłości, teraźniejszości i przyszłości europejskich programów badań i innowacji na lata 2014-2027

Otwarte największe w historii konsultacje społeczne dotyczące przeszłości, teraźniejszości i przyszłości europejskich programów badań i innowacji na lata 2014-2027   Komisja Europejska rozpoczęła największe w historii konsultacje społeczne dotyczące przeszłości, teraźniejszości i...

Czytaj więcej

Workshop ICDMP

29-12-2022

Workshop ICDMP

W dniach 17 i 18 grudnia 2022 r. Międzynarodowe Centrum Gęstej Namagnetyzowanej Plazmy (ICDMP) zorganizowało w formie zdalnej International Workshop and Expert Meeting on Dense Magnetized Plasmas 2022. Uczestnicy spotkania...

Czytaj więcej

Pomagamy podopiecznym z Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”

20-12-2022

Pomagamy podopiecznym z Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy od wielu lat wspiera Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” w Warszawie. W tym roku oprócz tradycyjnej zbiórki środków finansowych odbył się także...

Czytaj więcej

Przełomowe wyniki w pozyskiwaniu energii z laserowej fuzji jądrowej

15-12-2022

13 grudnia 2022 r. Departament Energii USA ogłosił, że naukowcom z National Ignition Facility (NIF) w Lawrence Livermore National Laboratory w Stanach Zjednoczonych udało się uzyskać dodatni bilans energetyczny w...

Czytaj więcej

Już dziś Departament Energii USA ogłosi przełomowe osiągnięcie w badaniach nad fuzją jądrową - zapowiedź konferencji prasowej

13-12-2022

13 grudnia o godzinie 16.00 (czasu polskiego) przedstawiciele Departamentu Energii USA ogłoszą przełomowe osiągnięcie w badaniach nad fuzją jądrową dokonane przez naukowców z National Ignition Facility w Lawrence Livermore National...

Czytaj więcej

Trwają przygotowania do nowej kampanii eksperymentalnej na stellaratorze W7-X

02-11-2022

Trwają przygotowania do nowej kampanii eksperymentalnej na stellaratorze W7-X

27 października 2022 r., po trzech latach przerwy, swoją działalność wznowił stellarator Wendelstein 7-X w Max Planck Institute for Plasma Physics (IPP) w Greifswaldzie. Urządzenie zostało przebudowane i wyposażone w...

Czytaj więcej

26. Festiwal Nauki z udziałem IFPiLM

05-10-2022

26. Festiwal Nauki z udziałem IFPiLM

Pod koniec września 2022 r. naukowcy z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy wzięli udział w 26. edycji Festiwalu Nauki. Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią uczniowie ze szkół podstawowych...

Czytaj więcej

30-lecie Rady Głównej Instytutów Badawczych z udziałem IFPiLM

15-09-2022

30-lecie Rady Głównej Instytutów Badawczych z udziałem IFPiLM

12 września 2022 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyły się uroczyste obchody 30-lecia Rady Głównej Instytutów Badawczych (RGIB). W ramach jubileuszu wyróżnione zostały najlepsze instytuty, które w wyniku oceny działalności...

Czytaj więcej

Prof. Tadeusz Pisarczyk członkiem Laserlab-Europe Expert Group w dziedzinie syntezy laserowej

03-08-2022

Prof. Tadeusz Pisarczyk członkiem Laserlab-Europe Expert Group w dziedzinie syntezy laserowej

Prof. dr hab. Tadeusz Pisarczyk, kierownik Pracowni Hydrodynamiki Plazmy w Zakładzie Fizyki i Zastosowań Plazmy Laserowej w IFPiLM, został nominowany na członka Laserlab-Europe Expert Group w dziedzinie syntezy laserowej. Konsorcjum Laserlab-Europe...

Czytaj więcej

Dr hab. Monika Kubkowska członkiem międzynarodowej Rady Doradczej Max Planck Institute for Plasma Physics

20-07-2022

Dr hab. Monika Kubkowska członkiem międzynarodowej Rady Doradczej Max Planck Institute for Plasma Physics

Dr hab. Monika Kubkowska, zastępca dyrektora ds. naukowych IFPiLM, została członkiem międzynarodowej Rady Doradczej – Advisory Board (Fachbeirat) Instytutu Fizyki Plazmy im. Maxa Plancka (IPP) w Niemczech: https://www.ipp.mpg.de/17373/fachbeirat. IPP jest instytutem...

Czytaj więcej

Testy i sprawdzenie diagnostyki zaprojektowanej przez polskich naukowców na stellaratorze W7-X

15-07-2022

Testy i sprawdzenie diagnostyki zaprojektowanej przez polskich naukowców na stellaratorze W7-X

W pierwszych dwóch tygodniach lipca 2022 r. delegacja pracowników z IFPiLM i Uniwersytetu Opolskiego uczestniczyła w Instytucie Fizyki Plazmy im. Maxa Plancka w Greifswaldzie w Niemczech w ustawieniu i testach...

Czytaj więcej

Naukowcy z IFPiLM biorą udział w pracach nad radialną kamerą neutronów dla tokamaka ITER

08-07-2022

Naukowcy z IFPiLM biorą udział w pracach nad radialną kamerą neutronów dla tokamaka ITER

W tokamaku ITER źródłem mocy grzewczej będą reakcje fuzji jądrowej. Najtrudniejszym zadaniem stojącym przed naukowcami jest kontrolowanie i utrzymanie plazmy przez ok. 400-600 s. Oszacowanie parametrów plazmy (takich jak: szybkość...

Czytaj więcej

IFPiLM organizatorem 23. ISHW

28-06-2022

IFPiLM organizatorem 23. ISHW

W dniach 20-24 czerwca 2022 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się 23. International Stellarator-Heliotron Workshop (ISHW). Organizatorem wydarzenia był Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Z kraju...

Czytaj więcej

16. edycja Kudowa Summer School dobiegła końca

15-06-2022

16. edycja Kudowa Summer School dobiegła końca

Zakończyła się 16. edycja Letniej Szkoły Fizyki Plazmy Kudowa Summer School „Towards Fusion Energy”. W wydarzeniu zorganizowanym przez Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w dniach 6-10 czerwca w Kudowie-Zdroju...

Czytaj więcej

25. Piknik Naukowy już w najbliższy weekend!

19-05-2022

25. Piknik Naukowy już w najbliższy weekend!

Piknik Naukowy po dwóch latach przerwy wraca do spotkań na żywo. Najbliższa edycja odbędzie się już w ten weekend – 21 maja – na terenie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie....

Czytaj więcej

Udział pracowników IFPiLM w przełomowych badaniach nad syntezą jądrową – wideo

02-03-2022

W najnowszym filmie przedstawiamy wkład naukowców z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (IFPiLM) w przełomowy sukces badań nad syntezą jądrową na największym na świecie tokamaku JET (Joint European Torus)...

Czytaj więcej

Informacje ze Świata

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

ITER Council Presents Updated Project Baseline

21-06-2024

ITER Council Presents Updated Project Baseline

The ITER Council convened this week for its 34th meeting, where nearly 100 attendees reviewed significant updates to the project baseline. The proposed changes aim to optimize the overall project...

Czytaj więcej

Inaugural of ITER public-private fusion workshop

04-04-2024

Inaugural of ITER public-private fusion workshop

Dear fusion colleagues, As many of you will have heard by now, ITER will be hosting a first-ever workshop to engage with private sector fusion initiatives at the end of May,...

Czytaj więcej

New Fusion Energy World Record at JET | Press Conference Highlights

09-02-2024

New Fusion Energy World Record at JET | Press Conference Highlights

On 8 February 2024, EUROfusion, in collaboration with the UK Atomic Energy Authority (UKAEA), proudly announced a new world record for the highest amount of fusion energy ever produced in...

Czytaj więcej

Lead the change: apply to become a Young Energy Ambassador

01-02-2024

Lead the change: apply to become a Young Energy Ambassador

Are you a young professional contributing to the energy transition? The European Sustainable Energy Week (EUSEW) invites you to apply for its Young Energy Ambassadorship. EUSEW is committed to empowering the leaders of tomorrow,...

Czytaj więcej

Looking for 5 Monaco-ITER Fellows

23-01-2024

Looking for 5 Monaco-ITER Fellows

The recruitment campaign for 2024-2026 Monaco-ITER Postdoctoral Fellowships has opened. We are looking for top candidates with an excellent track record of creativity and accomplishment. Research possibilities exist in many areas...

Czytaj więcej

Wendelstein 7-X Call for Proposals OP 2.2 (Sep. 2024 to Dec. 2024) and OP 2.3 (Feb. 2025 to May 2025)

03-01-2024

Wendelstein 7-X Call for Proposals OP 2.2 (Sep. 2024 to Dec. 2024) and OP 2.3 (Feb. 2025 to May 2025)

For the preparation of the experimental programme of OP 2.2 and OP 2.3, we are pleased to invite you to submit experimental proposals. Submission of proposals will be possible in...

Czytaj więcej

Europe and Japan celebrate breakthrough in paving the way for fusion energy

01-12-2023

Europe and Japan celebrate breakthrough in paving the way for fusion energy

The prospect of harnessing fusion energy is closer. The successful operation of JT-60SA, the most powerful experimental device to date, built by Europe and Japan, is a landmark achievement for...

Czytaj więcej

First plasma was successfully generated at JT-60SA

26-10-2023

First plasma was successfully generated at JT-60SA

A momentous achievement in the field of nuclear fusion has been accomplished by a collaborative team of engineers from Europe and Japan. They have successfully generated tokamak plasma for the...

Czytaj więcej

The Nobel Prize in Physics 2023

03-10-2023

Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier are the winners of this year's Nobel Prize in Physics. It was awarded "for experimental methods that generate attosecond pulses of light for...

Czytaj więcej

US Lab Replicates Fusion Ignition Breakthrough

08-08-2023

The US National Ignition Facility (NIF) has achieved fusion ignition once again, building on its landmark 2022 success. This achievement, powered by hydrogen within a diamond capsule, signifies a major...

Czytaj więcej

New Programme Manager Elect announced by EUROfusion

20-07-2023

Professor Ambrogio Fasoli became the new EUROfusion Programme Manager Elect. The decision was made by EUROfusion General Assembly at the meeting on 18 July 2023. His tenure will officially commence...

Czytaj więcej

Huge growth ahead? Fusion supply chain report

07-06-2023

Huge growth ahead? Fusion supply chain report

From a survey of 26 private fusion companies and 34 supplier companies, the Fusion Industry Association—a US-registered non-profit independent trade association for the acceleration of the arrival of fusion power—predicts a...

Czytaj więcej

Early-career engineers encouraged to apply now for the 2024 EUROfusion Engineering Grants

19-04-2023

Early-career engineers encouraged to apply now for the 2024 EUROfusion Engineering Grants

EUROfusion has launched the call for applications for the 2024 EUROfusion Engineering Grants (EEGs). These grants will provide funding for up to twenty outstanding early-career engineers to conduct research projects starting in...

Czytaj więcej

Apply to the JT-60SA International Fusion School

10-04-2023

Apply to the JT-60SA International Fusion School

The new JT-60SA International Fusion School (JIFS), jointly funded and organized by Japan's National Institutes for Quantum Science and Technology (QST) and EUROfusion, aims to prepare the next generation of fusion physicists and engineers...

Czytaj więcej

Xcitech IFMIF-DONES School on Science and Technology

20-03-2023

Xcitech IFMIF-DONES School on Science and Technology

The Xcitech course is an advanced course primarily aimed at young scientists and engineers at the graduate and post-graduate level who are currently working or interested in the area of fusion technology. It is...

Czytaj więcej

Fusion Industry School announced

17-03-2023

Fusion Industry School announced

The Fusion Centre for Doctoral Training (CDT) and the UK Atomic Energy Authority (UKAEA) have worked with the fusion community to prepare a two-week program created to meet the needs of the emerging...

Czytaj więcej

EUROfusion stands in solidarity with research in Ukraine

24-02-2023

EUROfusion stands in solidarity with research in Ukraine

Today, as we commemorate the anniversary of the invasion of Ukraine by Russia, the EUROfusion consortium stands in solidarity with our Ukrainian member and research colleagues. EUROfusion remains committed to supporting...

Czytaj więcej

Eight-minute production of plasma with gigajoule energy turnover at Wendelstein 7-X

23-02-2023

Eight-minute production of plasma with gigajoule energy turnover at Wendelstein 7-X

Another target has been achieved only recently by the W7-X researchers, namely they managed to acquire an energy turnover of 1.3 gigajoules in the device, which is 17 times higher...

Czytaj więcej

The Nobel Prize in Physics 2022

04-10-2022

The Nobel Prize in Physics 2022

Alain Aspect, John F. Clauser and Anton Zeilinger are the winners of this year's Nobel Prize in Physics. It was awarded “for experiments with entangled photons, establishing the violation of...

Czytaj więcej

New experiments for fusion energy record breaker JET

27-09-2022

New experiments for fusion energy record breaker JET

A new wave of fusion energy experiments on UK Atomic Energy Authority’s record-breaking Joint European Torus (JET) started this month. EUROfusion researchers are using the famous JET machine to conduct a...

Czytaj więcej

ITER appoints new Director-General

21-09-2022

Pietro Barabaschi has become the next Director-General of the ITER Organization as a result of the unanimous choice of the Council from among finalist candidates. In the transition period Dr....

Czytaj więcej

Starting power plant design

07-07-2022

Starting power plant design

At a livestreamed Horizon EUROfusion event in Brussels on 5 July 2022, EUROfusion celebrated the start of conceptual design activities for Europe's first demonstration fusion power plant DEMO. This first-of-a-kind...

Czytaj więcej

Celebration of achieving a crucial assembly milestone in the ITER Project

17-05-2022

Celebration of achieving a crucial assembly milestone in the ITER Project

This month, we have witnessed the successful lifting and lowering into the machine well of the first sub-section of the ITER plasma chamber. The weight of the component is the...

Czytaj więcej

Burning plasma achieved in inertial fusion at the National Ignition Facility

15-02-2022

Obtaining a burning plasma is a critical step towards self-sustaining fusion energy. A burning plasma is one in which the fusion reactions themselves are the primary source of heating in...

Czytaj więcej

Historic milestone reached by JET scientists

20-01-2022

Historic milestone reached by JET scientists

Iconic fusion energy machine JET – which reaches controlled temperatures 10 times hotter than the core of the sun – completed its 100,000th live pulse last night. Weighing 2,800 tonnes, the...

Czytaj więcej

Horizon Europe Grant Agreement signed

20-12-2021

Horizon Europe Grant Agreement signed

15 December 2021 saw the EUROfusion consortium signing the Grant Agreement under Horizon Europe, the European Framework Programme from 2021 – 2027, in an aim to launch comprehensive R&D approach...

Czytaj więcej

Exhibition brings fusion power to the people of Marseille

25-10-2021

Exhibition brings fusion power to the people of Marseille

The European research consortium EUROfusion presents a game-based exhibition blending art, science and technology to explore fusion energy and get visitors' input on how fusion could fit into society. Fusion, Power...

Czytaj więcej

Nagroda Nobla z fizyki 2021

06-10-2021

Laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z fizyki zostali Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann i Giorgio Parisi. Nagrodę przyznano im „za przełomowy wkład w zrozumienie złożonych systemów fizycznych”. Manabe i Hasselmann zostali uhonorowani „za...

Czytaj więcej

National Ignition Facility experiment puts researchers at threshold of fusion ignition

16-08-2021

National Ignition Facility experiment puts researchers at threshold of fusion ignition

On Aug. 8, 2021, an experiment at Lawrence Livermore National Laboratory’s (LLNL’s) National Ignition Facility (NIF) made a significant step toward ignition, achieving a yield of more than 1.3 megajoules...

Czytaj więcej

"Chinese artificial sun" proves to be the hottest

01-06-2021

It turned possible for the Chinese scientists from Hefei to achieve a plasma temperature of 120 million degrees Celsius for 101 seconds. Thus they set a new world record about...

Czytaj więcej

A solution provided by the UK experimental results at MAST

31-05-2021

A solution provided by the UK experimental results at MAST

The exhaust system proved commercially effective for fusion power plants thanks to the UK Atomic Energy Authority’s new MAST Upgrade experiment at CCFE. Culham scientists performing testing applied the Super-X system...

Czytaj więcej

Precision under the microscope for plasma impurity behaviour study

02-04-2021

How to track impurities such as titanium, iron, nickel, copper or tungsten migrating throughout fusion plasmas? It is possible that tiny hand-made pellets manage to perform this task. The study...

Czytaj więcej

ASDEX Upgrade celebrating its 30 anniversary of generating plasma

29-03-2021

ASDEX Upgrade celebrating its 30 anniversary of generating plasma

30 years ago, on 21 March 1991, the ASDEX Upgrade experimental device at Max Planck Institute for Plasma Physics (IPP) in Germany generated its first plasma. The main aim of...

Czytaj więcej

Completion of the first phase of WEST operation

22-03-2021

Completion of the first phase of WEST operation

The WEST experimental campaign which took place between the 27th of November and the 27th of January 2021 proved successful with testing of a significant number of ITER-like Plasma Facing...

Czytaj więcej

Full design toroidal field reported successfully reached by JT-60SA

03-03-2021

Full design toroidal field reported successfully reached by JT-60SA

The scientific world can boast about efficient energizing of the toroidal field magnet, which made it possible to attain its full magnetic field. Plasma inside the vessel will be generated...

Czytaj więcej

Prototype of another ITER divertor proves successful thanks to efforts of the European team

10-02-2021

The team of engineers from the Research Instruments (RI), Germany, has successfully completed the ITER Inner-Vertical Target (IVT) prototype’s engineering phase. The very complex component was produced no matter how...

Czytaj więcej

DEMO - the next step towards fusion energy production

07-01-2021

DEMO - the next step towards fusion energy production

The recommendations of the DEMO expert panel will facilitate the implementation of the next step of the Roadmap aimed at the construction of the demonstration power plant. Review-based approach makes...

Czytaj więcej

First plasma in the MAST spherical tokamak device

02-11-2020

First plasma in the MAST spherical tokamak device

We have recently seen the launch of the MAST Upgrade tokamak which produced the first plasma (the video is available on YouTube). This brings us closed to obtain safe low-carbon...

Czytaj więcej

Soon we will witness a new experimental campaign on the WEST tokamak

29-10-2020

Soon we will witness a new experimental campaign on the WEST tokamak

Similarly to the cycle of nature, winter is coming also in the field of science. Namely, the cool down of the 140 tons superconducting Toroidal Field magnet has started under...

Czytaj więcej

EUROfusion joins Neutral Beam Test Facility

08-10-2020

EUROfusion joins Neutral Beam Test Facility

A new Cooperation Agreement between the international ITER fusion project, the Italian Consorzio RFX and EUROfusion will allow European researchers from eight countries to join the Neutral Beam Test Facility...

Czytaj więcej

The assembly of the ITER experimental reactor has started

10-08-2020

The assembly of the ITER experimental reactor has started

Ten years after the start of construction in August 2010, ITER marked a new chapter in its long history. This historic moment was witnesses by distinguished guests, including French President...

Czytaj więcej

Preparations are underway for a new experimental campaign on the W7-X stellarator

23-07-2020

Preparations are underway for a new experimental campaign on the W7-X stellarator

In the recent newsletter published on the Max Planck Institute for Plasma Physics website you can learn more about the preparation of the Wendelstein 7-X stellarator for the next experimental...

Czytaj więcej

Japanese-European fusion plant JT-60SA is complete

28-04-2020

The JT-60SA assembly was completed at the end of March 2020. This device, located at the National Institute for Quantum and Radiological Science and Technology at Naka in Japan, will...

Czytaj więcej

JET researchers find 'win-win' scenario for future fusion reactors

01-04-2020

JET researchers find 'win-win' scenario for future fusion reactors

Recent experiments at JET (Joint European Torus, Culham) showed how to spread the heat load across different tiles by moving the 'strike point' (specific divertor tiles which spread the heat)....

Czytaj więcej

Wendelstein 7-X fusion device at Greifswald to be upgraded

30-03-2020

Wendelstein 7-X fusion device at Greifswald to be upgraded

The Max Planck Institute for Plasma Physics (IPP) in Greifswald, Germany, is ready for new improvements of the Wendelstein 7-X stellarator facility which are needed to obtain higher heating power...

Czytaj więcej

Wielki tokamak HL-2M zacznie działać w Chinach w 2020 roku

11-12-2019

W listopadzie br. chińska agencja prasowa Xinhua poinformowała, że wielki tokamak HL-2M, nazywany „sztucznym Słońcem”, ma być uruchomiony w przyszłym roku w Południowo-Zachodnim Instytucie Fizyki w Chengdu. Zakłada się, że...

Czytaj więcej

Nagroda Nobla z fizyki

14-10-2019

Nagroda Nobla z fizyki

Tegoroczną Nagrodę Nobla z fizyki otrzymali Kanadyjczyk James Peebles oraz dwóch Szwajcarów Michel Mayor i Didier Queloz za odkrycia, które pozwoliły zrozumieć historię i budowę Wszechświata. Połowę nagrody otrzymał James Peebles...

Czytaj więcej

UK invests in domestic fusion plant

08-10-2019

UK invests in domestic fusion plant

The UK government has committed GBP220 million (USD270 million) over four years for the conceptual design of the Spherical Tokamak for Energy Production (STEP). The STEP programme aims to construct...

Czytaj więcej

EUROfusion – F4E Collaboration Inked

16-09-2019

EUROfusion – F4E Collaboration Inked

  Fusion for Energy (F4E) in collaboration with EUROfusion, drafted an MoU with EUROfusion for the implementation of the reorganization of the Test Blanket Module and Breeding Blanket programme. This MoU...

Czytaj więcej

Report from the 19th Coordinated Working Group Meeting

11-09-2019

Report from the 19th Coordinated Working Group Meeting

This annual meeting was held at the headquarters of the Helmholtz Society in Berlin March 12–14, 2019. Roughly forty on-site and ten remote participants provided reports on collaborations, grouped into...

Czytaj więcej
Początek strony