Dr Agnieszka Zaraś-Szydłowska z Zakładu Fizyki i Zastosowań Plazmy Laserowej oraz dr inż. Tomasz Fornal z Zakładu Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy otrzymali granty NCN w ramach konkursu MINIATURA 7 na realizację pojedynczych działań naukowych.

W konkursie MINIATURA 7 zorganizowanym przez Narodowe Centrum Nauki naukowcy mogli planować działania w postaci badań wstępnych, pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.

LLWM 2021Dr Zaraś-Szydłowska zdobyła grant na badania wstępne do projektu pt. „Przygotowanie układu diagnostycznego do interferometrycznych pomiarów parametrów plazmy indukowanej laserem femtosekundowym na potrzeby przyszłych badań związanych z fuzją inercyjną”.

Projekt zakłada budowę i instalację interferometrycznego systemu diagnostycznego, tzw. interferometru kompleksowego, do badania parametrów plazmy generowanej w wyniku oddziaływania terawatowego impulsu laserowego z cienką folią oraz jego zastosowanie podczas sesji eksperymentalnej w Laboratorium Laserów Wielkiej Mocy znajdującego się w IFPiLM. Interferometria kompleksowa jest połączeniem standardowej interferometrii oraz polarymetrii i pozwala na uzyskanie informacji o rozkładach koncentracji elektronowej oraz spontanicznych pól magnetycznych, które to parametry mają istotne znaczenie w badaniach plazmy pod kątem uzyskania syntezy inercyjnej oraz w badaniach astrofizycznych. Głównym celem projektu jest rejestracja wysokiej jakości interferogramów kompleksowych dla różnych czasów ekspansji plazmy.

Drugi laureat, dr Fornal, odbędzie staż naukowy w Instytucie Fizyki Plazmy im. Maxa Plancka w Greifswaldzie. Tematem jego projektu jest „Rozwój kodów numerycznych do badań zachowania lekkich zanieczyszczeń w plazmie stellaratora Wendelstein 7-X”.

W trakcie trzymiesięcznego stażu przeprowadzone zostaną prace związane z rozwinięciem oprogramowania do akwizycji danych z systemu spektroskopowego C/O monitor dla stellaratora Wendelstein 7-X (W7-X). Prace obejmą rozwój kodu do obsługi detektorów, uwzględniającego specyfikę eksperymentów fuzyjnych, a także stworzenie narzędzi numerycznych do analizy danych eksperymentalnych. Staż umożliwi doktorowi testowanie oprogramowania w warunkach eksperymentalnych, zapewniając niezbędny dostęp do infrastruktury intranetowej stellaratora W7-X. Ostatecznym celem projektu jest uzyskanie wysokiej jakości danych pomiarowych do precyzyjnych analiz domieszek lekkich zanieczyszczeń w plazmie W7-X.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy naukowej!

Zdjęcie: Laboratorium Laserów Wielkiej Mocy w IFPiLM.