Artykuł stanowi pewnego rodzaju vademecum wiedzy o satelitarnych silnikach plazmowych. We wstępie pojawia się ogólna informacja o silnikach kosmicznych, a dalej autor publikacji koncentruje się na polskim prototypie silnika Halla, zaprojektowanym i wykonanym w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Przeprowadzone rozmowy z naukowcami IFPiLM pomagają zrozumieć sukcesy osiągnięte przez polską kadrę naukową oraz wyzwania, jakie są jeszcze przed nimi.

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony