Kalendarz wydarzeń

"Nierównowagowe dynamo hydromagnetyczne", dr hab. Krzysztof Mizerski, prof. PAN, Zakład Magnetyzmu (Geoelektromagnetyzm) Instytutu Geofizyki PAN

Seminarium odbędzie się w formie hybrydowej: w sali seminaryjnej IFPiLM (ul. Hery 23, Warszawa) oraz przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams.

Link do spotkania: https://tiny.pl/c54w4

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony