Kalendarz wydarzeń

"Introduction to Electro-Optical High-Speed Photography in UV-VIS-NIR Spectral Ranges", mgr Krzysztof Tomaszewski, IFPiLM

Link do spotkania w aplikacji Microsoft Teams: https://bit.ly/3CMLoNH

 

Abstract

During the talk, general information on the construction, principles of operation and operational parameters of high-speed electro-optical cameras of various types will be presented. The presentation of the discussed diagnostic technique will be illustrated with frame and streak photographs recorded during commissioning tests and experimental studies carried out during the course of various high-speed phenomena.

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony