Wywiad z dyrektorem Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy dr. hab. Andrzejem Gałkowskim, zastępcą dyrektora Instytutu dr. Markiem Scholzem, oraz dr. Łukaszem Ciupińskim z Politechniki Warszawskiej przeprowadzony przez red. Dorotę Truszczak w programie "Naukowy wieczór z Jedynką" w Programie I Polskiego Radia.

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission

Szukaj na stronie

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony