Czy takie państwo jak Polska może konkurować ze światowymi mocarstwami w dziedzinie nauki o kosmosie? Artykuł przedstawia naukowo-przemysłowy potencjał Polski w rozwoju badań kosmicznych. Badania prowadzone w IFPiLM przez zespół dr. Jacka Kurzyny z pewnością wzbogacają krajowy program kosmiczny. 

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony