9 marca ogłoszono nazwiska laureatów 22. edycji plebiscytu redakcji "Przeglądu Technicznego" o tytuł "Złotego Inżyniera". W kategorii Nauka zwyciężył dr Jacek Kurzyna z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy.

Zapraszamy do odsłuchania audycji tutaj.

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission

Szukaj na stronie

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony