9 marca ogłoszono nazwiska laureatów 22. edycji plebiscytu redakcji "Przeglądu Technicznego" o tytuł "Złotego Inżyniera". W kategorii Nauka zwyciężył dr Jacek Kurzyna z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy.

Zapraszamy do odsłuchania audycji tutaj.

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony