Jest to krótka notka informacyjna o uruchomieniu tzw. "pierwszej plazmy" w niedawno zbudowanym stellaratorze Wendelstein 7-X (W7-X). Urządzenie ulokowane jest w Niemczech w Greifswaldzie. Warto dodać, że polscy naukowcy mają spory wkład w powstanie W7-X i w przyszłości będą brali aktywny udział w eksperymentach.

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony