W kwartalniku Fusion in Europe opublikowanym w grudniu 2015 roku pojawił się artykuł podsumowujący Międzynarodową Konferencję na temat Badań i Zastosowań Plazmy - PLASMA 2015. Konferencja jest organizowana co dwa lata przez Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Kolejna edycja tego wydarzenia planowana jest na rok 2017. 

 

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony