14th CWGM Report published in Stellarator News prepared by Agata Czarnecka (IPPLM) and Arturo Alonso (CIEMAT) on behalf of all participants. 

The 14th Coordinated Working Group Meeting (CWGM14) was held 17–19 June 2015 at the Golden Tulip Warsaw Center, hosted by the Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion (IPPLM, http:// www.ipplm.pl/en/). This was the first CWGM in Poland, reflecting the expanded coordinated collaborations based on EUROfusion, Mission 8: Stellarator. The IPPLM has been especially known for its cutting-edge diagnostics development. Thus, a dedicated diagnostics session was held at this meeting to stimulate international collaborations on diagnostics development and applications.
 
HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony