W numerze 4 biuletynu Rady Głównej Instytutów Badawczych znajduje się artykuł o Konsorcjum EUROfusion, jego misji i zadaniach, a także o roli Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy oraz Krajowego Punktu Kontaktowego w rozwoju potencjału naukowego w dziedzinie fuzji termojądrowej w Europie, ale przede wszystkim w Polsce. 

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony