W artykule "Fuzja spod znaku magnetycznej pułapki" dziennikarz Marek Bielski "odwiedza" IFPiLM, aby dowiedzieć się co jest powodem tak wysokiej oceny prac badawczych prowadzonych w Polsce w obszarze fuzji jądrowej. Z dyrektorem A. Gałkowskim i naukowcami Instytutu rozmawia m.in. o prowadzonych badaniach z fizyki plazmy z wykorzystaniem infrastruktury badawczej znajdującej się zarówno w Polsce, jak i w Europie, a także o realizowanych układach diagnostycznych przygotowywanych przez polskich naukowców. 

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission

Szukaj na stronie

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony