W artykule "Fuzja spod znaku magnetycznej pułapki" dziennikarz Marek Bielski "odwiedza" IFPiLM, aby dowiedzieć się co jest powodem tak wysokiej oceny prac badawczych prowadzonych w Polsce w obszarze fuzji jądrowej. Z dyrektorem A. Gałkowskim i naukowcami Instytutu rozmawia m.in. o prowadzonych badaniach z fizyki plazmy z wykorzystaniem infrastruktury badawczej znajdującej się zarówno w Polsce, jak i w Europie, a także o realizowanych układach diagnostycznych przygotowywanych przez polskich naukowców. 

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony