Teatr GO znajdujący się na terenie Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy i współpracuje z Instytutem w promowaniu nauki poprzez sztukę i sztuki poprzez naukę wśród ludzi młodych.

Artykuły o teatrze GO w Gazecie Echo i w Kronice Miasta Stołecznego Warszawa:

www.gazetaecho.pl

www.kronika.um.warszawa.pl

 

 

 

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony