Dzięki Funduszom Europejskim z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zmodernizowano właśnie laboratorium w IFPiLM i przybliżono się do odtworzenia fuzji słonecznej w warunkach ziemskich. Finansowanie zaplecza naukowego przynosi zmiany na terenie Mazowsza i dynamizuje ten obszar kraju. Na sukces nas wszystkich pracują także m.in. dwie instytucje w Warszawie – Centrum Badań Kosmicznych i Instytut Kardiologii, a także Politechnika Radomska oraz podwarszawscy przedsiębiorcy.

 

{flv}mazovia_rpo_wm_instytut_fizyki_plazmy{/flv}

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony