Projekt „Foresight dla energetyki termojądrowej” stawia sobie za cel opracowanie procedur jak najszerszego włączenia się polskiej nauki i przemysłu w prace nad energetyką termojądrową.

Współczesna cywilizacja jest całkowicie uzależniona od dostaw energii. Pojawiająca się groźba rozległej awarii systemu zasilania czy wystąpienia wielkiego kryzysu energetycznego związanego z nieuchronnością wyczerpywania się paliw kopalnych jest dużym zagrożeniem. Niepewność energetyczna skłania naukowców do poszukiwania nowych, bezpiecznych a zarazem wydajnych źródeł energii.

 {flv}Foresight_energetyka_termojadrowa|640|480|{/flv}

 

zobacz film na www.dotacjenasukces.pl

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony