W ramach pozyskiwania energii w sposób bardziej przyjazny dla środowiska naukowcy z IFPiLM pracują nad sztucznym słońcem przy pomocy generatora plazmowego PF 1000. Powstająca tu plazma nie różni się niczym od tej na Słońcu. Trwa jednak milionową część sekundy i znika. We Wszechświecie proces ten odbywa się bez przerwy, a cel tu na Zimi - to zbliżenie się do tajemnicy podtrzymywania takiej reakcji.

Uwagę zwrócono także na własności reakcji termojądrowych, przede wszystkim krótkożyciowość ich produktów (20-30 lat). Uczeni z IFPiLM współtworzą energetykę termojądrową, która w przyszłości zastąpi energetykę jądrową, gdyż jej atutami są większa wydajność i czystość.

 

www.erawynalazkow.pl

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony