"Przełomowe osiągnięcie w badaniach nad syntezą jądrową" – artykuł opublikowany w czasopiśmie "Postępy Techniki Jądrowej", vol. 67, z. 1, 2024 r.

Link od czasopisma: http://www.ichtj.waw.pl/ptj/Pliki/ptj2024no1.pdf

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony