"Dziennik Regionów" – 19.02.2024

W 14. minucie "Dziennika Regionów" materiał na temat Dnia Nauki Polskiej z wypowiedzią dr hab. Agaty Chomiczewskiej z IFPiLM.

Link do programu: https://regiony.tvp.pl/76014035/19022024

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony