Reaktor JET (Joint European Torus) czyli urządzenie tokamak osiągnęło ostatnio rekord w dziedzinie podgrzewania plazmy. Czy jesteśmy bliżej rozpalenia pierwszego, komercyjnego reaktora na Ziemi? A może to tylko medialna narracja? Najlepiej sięgnąć do źródła i porozmawiać z dr hab. Agatą Chomiczewską, kierownikiem laboratorium w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy.

Link do programu: https://www.youtube.com/watch?v=YrdNe4qeRwc

Data programu: 15.02.2024

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony