Kontrolowana synteza jądrowa stwarza kuszące perspektywy dla naukowców szukających źródeł energii, które mogłyby zastąpić paliwa kopalne, ale i stanowić alternatywę dla farm fotowoltaicznych bądź wiatrowych. W ostatnim czasie istotnych postępów w tym zakresie dokonali polscy inżynierowie działający w ramach projektu JET (Joint European Torus).

Cały artykuł: https://www.chip.pl/2024/02/badania-nad-synteza-termojadrowa-rekord-jet

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony