Niezwykle wydajne, całkowicie czyste i dostępne niemal wszędzie na Ziemi. Oto paliwo przyszłości, które możemy pozyskiwać wprost z oceanów. Fizycy z całego świata, w tym polscy naukowcy, pracują nad przełomem na miarę rewolucji przemysłowej. Chcą zrewolucjonizować wytwarzanie energii, na czym w przyszłości skorzystamy wszyscy.

Cały artykuł: https://next.gazeta.pl/next/7,172690,30530422,potezna-energia-wprost-z-oceanu-polscy-naukowcy-moga-dokonac.html,172690,30530422,potezna-energia-wprost-z-oceanu-polscy-naukowcy-moga-dokonac.html

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony