Naukowcy z Europy, w tym grupa Polaków, zakończyli serię eksperymentów z wykorzystaniem deuteru i trytu w JET w Wielkiej Brytanii. W ramach prac badano procesy syntezy jądrowej, co pozwoli na poprawę projektów przyszłych reaktorów termojądrowych.

Cały artykuł: https://tech.wp.pl/przyszlosc-energetyki-wsrod-testujacych-naukowcow-sa-polacy,6966515564862368a

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony