"Fuzja jądrowa uchodzi za podstawę energetyki przyszłości. Problem w tym, że uchodzi za nią od kilkudziesięciu lat. I chociaż odnotowujemy przełom za przełomem, to wciąż nie udało się pozyskać większej energii, niż ta, którą zużyliśmy na rozpoczęcie i podtrzymanie procesu łączenia ze sobą atomów. Ten wymaga jednak olbrzymich temperatur lub wysokiego ciśnienia, a najlepiej obydwu na raz, jak ma to miejsce w środku gwiazd. Czy warto? No cóż, rozpalenie na stałe takiego małego, sztucznego słońca na Ziemi da nam niemalże nieograniczoną, czystą energię. Więc owszem, warto".

Cały artykuł: https://android.com.pl/nauka/649078-fuzja-jadrowa-sztuczne-slonce-polacy/

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony