Z prof. Agatą Chomiczewską z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy rozmawia Kacper Śnigórski z Radia Opole.

Data: 23.09.2023

Tytuł audycji: Salon naukowy

Link do rozmowy: https://radio.opole.pl/611,83,co-to-jest-plazma-rozmawiamy-z-prof-agata-chomic

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony