Wywiad na temat fuzji jądrowej z dr hab. Agatą Chomiczewską z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy przeprowadzony podczas Kongresu "Nauka dla Społeczeństwa": https://www.youtube.com/watch?v=820nfp0ZSbs

4 czerwca 2023, Politechnika Warszawska

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony