Po dziesięcioleciach badań naukowcy z Ministerstwa Energii w USA osiągnęli w końcu bardzo istotny i wyczekiwany przełom. Udało im się uzyskać więcej energii z reakcji termojądrowej niż użyto do jej rozpoczęcia.

Komentarz dr. Marcina Rosińskiego, kierownika Zakładu Fizyki i Zastosowań Plazmy Laserowej w IFPiLM, dla serwisu BiznesInfo.pl

Link do artykułu: https://www.biznesinfo.pl/przelom-w-fuzji-jadrowej-ekspert-wyjasnia-dlaczego-jest-to-ogromne-i-wazne

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony