Data emisji: 31.03.2022

Tytuł audycji: Stacja Nauka

Prowadzi: Weronika Puszkar; materiał: Oliwia Krettek

Badacze z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie we współpracy z brytyjskimi naukowcami uzyskali rekordowy wynik, badając możliwości energetyczne fuzji jądrowej. Czy to przyszłość polskiej energetyki? O fuzji jądrowej opowiada dr hab. Agata Chomiczewska z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy.

Link do audycji i artykułu: https://www.polskieradio.pl/10/5366/Artykul/2930931,fuzja-jadrowa-slonce-pod-kontrola-czyli-przyszlosc-energetyki,fuzja-jadrowa-slonce-pod-kontrola-czyli-przyszlosc-energetyki

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony