Data emisji: 2022-03-19 godz. 13:40

Audycja: Homo Science

Prowadzący: Aleksandra Stanisławska, Piotr Stanisławski

O świeżym postępie w badaniach nad syntezą jądrową, która może stać się źródłem całkiem czystej i taniej energii, rozmawiamy z dr hab. Agatą Chomiczewską z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy.

Link do audycji: https://audycje.tokfm.pl/podcast/120275,Synteza-jadrowa-narzedziem-na-tania-energie

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony