Ogłoszone wyniki świadczą o olbrzymim potencjale reakcji syntezy jądrowej w dostarczaniu bezpiecznej i zrównoważonej energii niskoemisyjnej. To przełomowe osiągnięcie naukowców i inżynierów w dziedzinie fuzji na największym na świecie tokamaku Joint European Torus (JET).

Cały artykuł: https://magazynprzemyslowy.pl/artykuly/to-nowy-rekord-energetyczny-z-syntezy-jadrowej-brali-w-nim-udzial-polacy

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony