W samym środku kryzysu energetycznego zrobiliśmy krok w kierunku nowego źródła energii. Czystej, bardzo wydajnej i niemal niewyczerpalnej. To fuzja jądrowa, reakcja, która zachodzi w jądrach gwiazd. Uczymy się ją kontrolować i europejscy naukowcy właśnie pokazali, że jest to możliwe.

O tym, na czym polega fuzja, dlaczego niedawny rekord oznacza przełom i kiedy będziemy wykorzystywać fuzję jądrową w elektrowniach opowiadają dr hab. Monika Kubkowska i dr hab. Agata Chomiczewska z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy.

Artykuł i wideo: https://next.gazeta.pl/next/7,172690,28121679,energia-z-serca-gwiazd-bezemisyjna-i-wydajniejsza-niz-atom.html,172690,28121679,energia-z-serca-gwiazd-bezemisyjna-i-wydajniejsza-niz-atom.html

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony