• "W tokamaku Joint European Torus (JET) w Culham w Wielkiej Brytanii naukowcy przeprowadzili reakcje uwalniające 59 megadżuli energii termojądrowej.
  • Tym samym pobili poprzedni rekord, ustanowiony w 1997 roku.
  • W przedsięwzięciu uczestniczą również Polscy badacze z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy".

Cały artykuł: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/padl-rekord-w-fuzji-jadrowej/

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony