"Europejscy naukowcy wykonali ważny krok w kierunku praktycznego wykorzystania syntezy jądrowej. W największym na świecie obiekcie syntezy w Wlk. Brytanii wytworzyli stabilną plazmę i przeprowadzili rekordowe reakcje syntezy jądrowej. Ich celem jest znalezienie źródła czystej energii elektrycznej, wytwarzanej w sposób bezpieczny. A to właśnie umożliwia fuzja termojądrowa".

Cały artykuł: https://www.money.pl/gospodarka/europejscy-naukowcy-coraz-blizej-stworzenia-sztucznego-slonca-padl-rekord-6735879890303776a.html

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony