"Przełomowego osiągnięcia w dziedzinie fuzji dokonano na największym na świecie tokamaku Joint European Torus (JET) w Culham koło Oksfordu (Wielka Brytania). Ustanowiono rekord 59 megadżuli energii termojądrowej. Wyniki osiągnięte przez europejskich naukowców są przełomowe w skali ćwierćwiecza."

Cały artykuł: https://naukatolubie.pl/rekord-z-syntezy-jadrowej/

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony