"Badania nad energetyką termojądrową prowadzone są w Europie w ramach programu badawczo-szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej EUARTOM przez konsorcjum EUROfusion (www.euro-fusion.org), złożone z 30 organizacji badawczych z 25 krajów Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Ukrainy. Polskę w konsorcjum reprezentuje Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (IFPiLM, www.ifpilm.pl), który został upoważniony przez Ministra Edukacji i Nauki do reprezentowania polskiego środowiska naukowo-badawczego w tym projekcie i koordynowania całości badań fuzyjnych w Polsce. W tym celu powołane zostało Centrum naukowo-przemysłowe Nowe Technologie Energetyczne (CeNTE, cente.ifpilm.pl), skupiające potencjał badawczy wielu instytucji krajowych."

Cały artykuł: https://www.gov.pl/web/polski-atom/udzial-polski-w-przelomowym-sukcesie-badan-nad-synteza-jadrowa

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony