"9 lutego br. ogłoszono przełomowe wyniki eksperymentu syntezy termojądrowej w dostarczaniu bezpiecznej i zrównoważonej energii niskoemisyjnej. Miało to miejsce w laboratorium – tokamaku JET (Joint European Torus) znajdującym się w Culham w Wielkiej Brytanii. W tym osiągnięciu udział brali również naukowcy z Polski, którzy wykorzystali największe działające urządzenie tego typu na świecie."

Cały artykuł: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczna-energia-syntezy-termojadrowej-coraz-blizej--udzial-polski-w-przelomowym-osiagnieciu

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony